U OKVIRU ZAVRŠNIH RADOVA CENTRALNOG TRGA SLOBODE

POSTAVLjEN NOVI MOBILIJAR

U sklopu uređenja Trga slobode i finalizacije radova, postavljene su nove klupe i kante za đubre. U Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina kažu da se intenzivni radovi na obnovi gradske komunalne infrastrukture nastavljaju planiranim tempom kako bi sve bilo gotovo pred jubilarne „Dane piva“, te da je u sklopu toga obnavlja i dosadašnji mobilijar.
– Do sada je postavljeno oko 50 klupa širom nove pešačke zone, raspoređenih na Trgu slobode, u ulici Kralja Petra Prvog, kao i duž glavne gradske ulice, u Kralja Aleksandra Karađorđevića. Raspoređeno je i 40 kanti za đubre kao i moderni držači za biciklove. Preostalo je da se montiraju reklamni panoi i jarboli. Sve je to u okviru nabavke za postavljanje mobilijara i uređenje zelenih površina, čija je ugovorena vrednost oko 8 miliona dinara – kaže za list „Zrenjanin“ Biljana Jovanović, zadužena za odnose sa javnošću u Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“.
Kako saznajemo, dosadašnje klupe iz glavne ulice će, nakon reparacije, delom biti postavljene u Gradskoj bašti ali i na drugim lokacijama u gradu.
U okviru ovih finalnih radova na uređenju centra, obnovljene su i mermerne ploče na postamentu spomenika Kralju Petru Prvom Karađorđeviću, koje su bile uklonjene tokom radova na popločavanju trga. Takođe, ovih dana očekuje se i montiranje dvadesetak stubova javne rasvete, čime će Trg slobode konačno i „zasijati”. Ploče na trgu koje su, prema nekim navodima koji su se mogli čuti u javnosti, „već oštećene”, ustvari su samo privremeno postavljene na mesta predviđena za stubove rasvete i nakon postavljanja tih stubova biće uklonjene.
S.Vorkapić