U PRIVREDNOM SUDU ODLOŽENO IZJAŠNjAVANjE O REORGANIZACIJI „VOJVODINAPUTA-ZRENjANIN”

Sada „koče” Evropska banka i sidnikat
Agonija „Vojvodinaputa-Zrenjanin” se nastavlja. Ovo putarsko preduzeće čiji je račun blokiran na iznos veći od milijardu i po dinara, a dospele obaveze ne izmiruje skoro 1100 dana, ostaje i dalje „čardak ni na nebu, ni na zemlji”. Više od dve i po godine nakon prvobitnog predloga da se shodno odredbama zakona o stečaju, iz teške situacije ova firma izvuče takozvanom reorganizacijom, poslovodstvo i većinski vlasnik „Vojvodinaputa” nisu uspeli da se dogovore sa većinskim poveriocima, uglavnom poslovnim bankama, u kom iznosu, i roku, da im vrate ne male kredite.

Z. Dedić
Opširnije u štampanom izdanju