U TOKU JE JAVNA NABAVKA UNAPREĐENJA JAVNE RASVETE U ZRENJANINU

Uz najnižu cenu mora ići i visok kvalitet

Grad Zrenjanin je 9. jula raspisao, a 8. avgusta zaključio rok za dostavljanje konkursne dokumentacije radi učešća u javnoj nabavci radova na unapređenju javne rasvete u gradu. Rok za odlučivanje je 25 dana, dakle početak prve sedmice septembra. Postupak ide po jedinstvenoj proceduri – ponude ne mogu biti oblikovane po partijama, a kriterijum za dodelu ugovora o javnoj nabavci je najniža ponuđena cena.
Javna nabavka odnosi se na razdoblje od tri godine.
Učesnici (jedno ili grupa pravnih lica, preduzetnici ili fizička lica) u postupku obavezani su da dostave podatke o količini, opisu i kvalitetu dobara i usluga koje obuhvata ponuda, shodno Zakonu i standardima koji važe u našoj zemlji.
Ponuđač može biti samo lice koje je u prethodne tri godine ostvarilo prihode od najmanje 600 miliona dinara, s tim da je od 2016. do sredine 2019. isporučio i ugradio svetiljke za uštedu električne energije vrednu najmanje 150 miliona dinara i da poseduje veći broj relevantnih ISO standarda.
Ponuđač je dužan da priloži i dokaze o opremi kojom raspolaže (platforme sa korpom, i odgovarajuće vozilo). Mora zapošljavati najmanje jednog diplomiranog inženjera elektrotehnike i sedam radnika elektrostruke.
Naveden je i detaljan opis postupaka koji su neophodni da se posao uspešno obavi: od zemljanih radova do isporuke i montaže električne opreme i automatike…
Izričito se traže natrijumove svetiljke visokog pritiska, odgovarajuće mehaničke otpornosti. Zahteva se demontaža i odstranjivanje starih svetiljki.
Obavezan je uređaj za uštedu električne energije, kako stoji u raspisu, „na bazi kontinualne regulacije svetlosnog fluksa”, sa sposobnošću da izdrži kolebanje napona od 160 do 230 volti. Obavezna je ušteda električne energije od 25 procenata, pri standardnim kolebanjima nivoa osvetljenja.
Mora biti obezbeđena mogućnost podešavanja vremena isključivanja svakog dana.
Podrazumeva se da postoji mogućnost da se izjavi zahtev za zaštitu prava ponuđača naručiocu i (kopija) Republičkoj komisiji.
Ponuđači su postavili četiri pitanja. Najznačajnije je zbog čega nije predviđeno javno privatno partnerstvo u ovom poslu.

  • POSTUPAK OBUSTAVLjEN
    Jedan ponuđač postavio je nekoliko pravnih pitanja: po kom osnovu se postupak ne sprovodi po Zakonu o javno privatnom partnerstvu (JPP).
    Drugo pitanje je: ukoliko se postupak realizuje u skladu sa Zakonom o javno privatnom partnerstvu i koncesijama, da li se postupak sprovodi kao javno privatno partnerstvo, sa ili bez koncesije, a zatim i: da li je i kada je Komisija za JPP i koncesije dala pozitivno mišljenje na predlog projekta ili na akt o koncesiji i da li je i kada lokalna samouprava usvojila predlog projekta ili akt o koncesiji.
    Ponuđač pita: po kom osnovu se ne primenjuje Zakon o planiranju i izgradnji i po kom osnovu se ne primenjuje Zakon o efikasnom korišćenju energije.
    Odgovor naručioca glasi da je podnet zahtev Komisiji za zaštitu prava naručilaca i da se zaustavljaju aktivnosti u postupku javne nabavke.

M. S-n.