U ZRENjANINU POPISANO OKO 45 HILJADA OBJEKATA KOJI NISU OZAKONjENI

Legalizacija za manje novca po jednostavnijoj proceduri

Predmet ozakonjenja su objekti koji su završeni u građevinskom smislu, a nisu evidentirani u katastru, odnosno u Republičko-geodetskom zavodu, i koji su izgrađeni do novembra 2015. godine. Tada je i donet Zakon o ozakonjenju i urađen avio snimak, na kome se jasno vidi šta je izgrađeno do tog perioda. Ono što je Zakon predvideo dalje jeste da se svi ti objekti koji su snimljeni i evidentiraju od strane građevinske inspekcije, tako da je izvršen i popis svih tih objekata – rekao je povodom ozakonjenja objekata Saša Santovac, zamenik gradonačelnika Zrenjanina i ukazao da je do sada na teritoriji Grada Zrenjanina sa naseljenim mestima popisano 45 hiljada neozakonjenih objekata, te da je ta procedura i dalje u toku.
Santovac je ukazao i na to da nakon ovog popisa, na osnovu evidencione liste objekata koji su uradili građevinski inspektori, se donosi rešenje o uklanjanju tih nelegalnih objekata.
– To po automatizmu ne znači da taj objekat mora da se sruši, već otvara mogućnost da se uđe u proces ozakonjenja. Zakon predviđa da se građanin opredeli ili da ozakoni objekat, ili da ga poruši – ukazao je zamenik gradonačelnika.
Odeljenje za urbanizam, gde god je to moguće u toku procedure ozakonjenja, spaja objekte, što je veoma značajno za kasnije kada se bude plaćala taksa o ozakonjenju objekta.
– Zainteresovani građani mogu doći u Odeljenje za ozakonjenje kako bi svoj predmet ubrzali. Za ozakonjenje objekta potreban im je izveštaj o zatečenom stanju objekta čiji je sastavni deo i elaborat geodetskih radova nezakonito izgrađenih objekata, a nakon toga se plaća taksa za uknjižbu u katastar, koja, za stambeni objekat do 100 kvadrata iznosi 5.000 dinara. Ta taksa se plaća i za pomoćne, ekonomske, proizvodne, skladištene objekte…- istakao je Santovac.
On je rekao i da je u toku ove nedelje poslato oko 200 rešenja za rušenje objekata, i ponovo ukazao da to ne znači da će oni i biti srušeni, nego da građani moraju da se opredele da li će započeti proces ozakonjenja, ili će se odlučiti na uklanjanje objekta.

  • LEGALIZACIJA I OZAKONJENJE
    Na pitanje da li su legalizacija i ozakonjenje termini za istu stvar, Santovac je istakao da je proces legalizacije sprovođen pre uvođenja ozakonjenja 2015. godine novim Zakonom.
    – U prosecu legalizacije građani su plaćali i komunalije prilikom legalizovanja objekta, dok u procesu ozakonjenja plaćaju samo taksu za upis u katastar. Oni koji do sada nisu legalizovali objekat a predali su zahtev za legalizaciju, po automatizmu prelaze u ozakonjenje i platiće manje nego po prethodnoj proceduri – pojasnio je Santovac.

S.Vorkapić