UBEHLI DINAMICKÉ A VESELÉ DEDINSKÉ OSLAVY V BIELOM BLATE KONCOM SEPTEMBRA POdelené do troch tematických celkov

Spev, tanec a jednota multikutlrálneho Bieleho Blata

Vo väčšine osád vo Vojvodine dedinské oslavy datujú z čias po Druhej svetovej vojny, keď boli oslobodené od fašistov a preto sa oslavujú prevažne koncom septembra a začiatkom októbra. Biele Blato nie je výnimkou.
Tohoročné oslavy boli o štipku skromnejšie, ale dinamické a veselé. Tiež boli ofarbené nostalgickou farbou.
– Emotívne a nostalgický, to podčiarkneme, keďže mnohí naší spoluobyvatelia odišli do zahraničia hľadajúc svoje miesto pod Slnkom – komentoval riaditeľ na Základnej školy Bratstva a jednoty Milan Nedeljkov.
Tematický, oslavy boli podelené do troch dní: prvý deň bol posvietený Miestnemu spoločenstvu, potom v druhý deň boli aktivity združení a tretí bol poznačený jedlom, jednotou a zábavou.
Predseda Rady Miestneho spoločenstva Bieleho Blata Miroslav Markuš podal česť zahynulím v Druhej svetovej vojny pri spomníku v centre osady a potom sa tancovalo, spievalo, futbalisti oslávili aj to, že sa stali jesennými šampiónmi v Mestskej B líge Futbalového zväzu Zrenjanina.

2

3

4

5

6

7

8

N. M.