INSTITUTUL DE CULTURĂ AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA A ORGANIZAT LA ZRENIANIN Simpozionul ştiinţific

,,Doi făuritori ai culturii române: Titu Maiorescu și Mihai Eminescu”
Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina a organizat și găzduit, o întâlnire, omagiere a personalităților academicieniilor Păun Ion Otiman şi Costa Roşu ,,Ioan Păun Otiman la 75 de ani” și ,,Costa Roșu la 70 de ani”.
În realiazarea Academiei Române -Filiala Timişoara, Biroul din Zrenianin al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina şi al Societăţii Române de Etnografie şi Folclor din Voivodina, la sediul ICRV din Zrenianin a avut loc Simpozionul ştiinţific internaţional „Doi făuritori ai culturii române: Titu Maiorescu şi Mihai Eminescu”, precum şi vernisajul expoziției de pictură ,,Viața satelor noastre” a pictorului academic, Viorel Flora și o expoziție de cărți ale academicienilor Costa Roșu și Ioan Păun Otiman.
În 5 octombrie, la Casa Institutului din Zrenianin la prima ediție a Simpozionul Ştiinţific Internaţional a reunit personalităţi din domeniul ştiinfiic, cultural, lingvistic din România și din Serbia. Deschiderea festivă a simpozionului a avut loc în sala de festivităţi a Casei Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina. Moderatorul întrunirii științifice a fost Camelia Bugar, coordonatoar al sectorului editorial I.C.R.V. Discursul inaugural, în numele organizatorilor, a vorbit Costa Roşu, director onorific al I.C.R.V. Apoi au urmat, academicianul Ioan Păun Otiman și prof univ. dr. Crișu Dascălu, director onorific al Institului de Studii Banatice ,,Titu Maiorescu” al Academiei Române – Filiala Timișoara.

slika za tekst 2 2
În partea două au urmat cinci referate, după cum urmează: ,,Mihai Eminescu și folclorul sârbesc” (acad. Costa Roșu), ,,Retorica negării în critica noastră literară” (prof. univ. dr. Doina Dascălu), ,,Eminescu în paginile ziarului Libertatea” (Teodora Smolean, redactor responsabil al săptâmânalului „Libertatea”), ,,Titu Maiorescu și lumea germană” (prof. univ. dr. Bogdan Mihai Dascălu) și ,,Titu Maiorescu, breviar de filozofie” (dr. Florin Corneliu Popovici). Totodată au avut loc încă două evenimente expoziția de pictură ,,Viața satelor noastre” a pictorului academic Viorel Flora. și o expoziție de cărți ale academicienilor Costa Roșu și Ioan Păun Otiman, deschisă la Biroul Zrenianin al Academiei Române – Filiala Timișoara.
În partea două a everimetului, omagiere a personalităților academicieniilor Păun Ion Otiman şi Costa Roşu ,,Ioan Păun Otiman la 75 de ani” și ,,Costa Roșu la 70 de ani” a vorbit Todor Ursu, directorul I.C.R.V. El a salutat oaspeții prezenți la evenimentul dedicat cerectătorului, scriitorului, academicianului și directorului de onoare al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Costa Roșu. Evenimentul a continuat cu lucrări, moderator Alina Iorga-Knežević, coordonator al Departamentului pentru păstrarea patrimoniului cultural al I. C.R.V. Despre cărții și despre activitatea celor doi au vorbit Crișu Dascălu, Ioan David, Nicu Ciobanu, Rodica Ursulescu-Milićić etc. adresări, rostite de reprezentanţii instituţilor științifice, prezenţi la everiment. Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina cu această ocazie a conferit titlul de Cetățean de onoare al Culturi Românilor din Voivodina, academicieniilor Păun Ion Otiman şi Costa Roşu.
În partea muzicală sa prezentat corul mixt al A.A.C.R. ,,Vichentie Petrovici Bocăluț”, intepretând cântecele ,,Lino, Leano” și ,,Iaca-șa”, dirijor prof. Todor Ursu.

M. V.