UDRUŽENjA LICA SA INVALIDITETOM

Popusti na komunalne usluge

Biti na bilo koji način osoba kojoj je potrebna dodatna podrška, nije ni lako, niti jednostavno. Zato su se nedavno udruženja osoba sa invaliditetom okupila i uputila molbu Gradskoj upravi da im pomogne u izmirenju komunalnih usluga, ali i omogućavanjem veće pristupačnosti u ustanovama u gradu.
Potpisnici su Savez slabih i slabovidih, Organizacija gluvih i nagluvih, Udruženje za pomoć MNRO „Suncokret”, Udruženje paraplegičara Banata i Udruženje za cerebralnu i dečju paralizu (CDO).
Kako je rekao Drago Ilić (Udruženje CDO) reč je o povlasticama na koje imaju prava u Republici Srbiji, a odluku donosi lokalna samouprava.
– Ono što želimo jeste da domaćinstva sa najteže hendikepiranim licima (koja primaju nadoknadu za tuđu negu i pomoć), imaju pravo na 50 odsto popusta na usluge javnih komunalnih preduzeća, bez obzira na primanja po članu domaćinstva – rekao je Drago Ilić. – Korišćenje subvencija bi moglo da bude uslovljeno izmirivanjem zaostalog dugovanja i redovnim plaćanjem računa.
Udruženja takođe ističu da bi osobe sa invaliditetom trebalo da imaju povoljnije uslove za plaćanje računa za grejanje, vodu i iznošenje smeća, ali i popust od 20 odsto na računima za električnu energiju. Verujemo da je to moguće jer takav vid olakšice postoji u nekim gradovima.

M.B.

Opširnije u štampanom izdanju