UKLONjEN MOBILIJAR PRED ODRŽAVANjE PARADE

I povađene lipe biće vraćene na staro mesto
Pred proslavu Dana vojske u Zrenjaninu, ekipe JKP „Čistoća i zelenilo” uklonile su sve žardinjere, đubrijere i klupe sa Trga slobode kao i lipe ispred Gradske biblioteke „Žarko Zrenjanin”, kako bi omogućili nesmetan defile pripadnicima Vojske Srbije. Ovo je urađeno po nalogu organizatora vojne parade, a kako kaže Danijela Tančić, zadužena za odnose sa javnošću u ovom komunalnom preduzeću, mobilijar je raspoređen privremeno po centru grada i biće vraćen na prvobitno mesto po okončanju parade i raskrčenja centra grada. Takođe, nakon završetka ovog velikog događaja, radnici u JKP „Čistoća i zelenilo” tokom narednog perioda posadiće novo drveće i cvetne zasade na svim planiranim lokacijama u centru grada.

S. V.