UNAPREĐIVANJE SISTEMA ZA REAGOVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

– Zahvaljujući geografskom informacionom sistemu – GIS koji funkcioniše od 2010., grad Zrenjanin je spreman da reaguje na svaku vanrednu situaciju i elementarnu nepogodu. Danas smo postigli dogovor sa predstavnicima Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbje i ljudima iz Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu da određen broj ljudi iz lokalnih samouprava bude dodatatno obučen u ovom Centru. Unapređivanje GIS-а trebalo bi da nam bude argument kod apliciranja za evropske fondove za dobijanje specijalizovane opreme potrebne u vanrednim situacijama – ovim rečima je Dušan Šijan, načelnik Službe za informaciono komunikacione tehnologije u Gradskoј upravi Zrenjanina, sumirao današnji radni sastanak na kom su predstavnici opština srednjeg Banata, grada Zrenjanina, Centra za društveno ekonomski razvoj i Rusko srpskog humanitarnog centra upoznati sa postojećim softverom za vanredne situacije za lokalne samouprave srednjeg Banata uz prekograničnu saradnju sa županijom Timiš iz Rumunije.

rsz_unapredjivaje_sistema_za_reagovanje_u_vanrednim

O iskustvima Zrenjnina povoljno se izrazio i Boban Stevanović, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije u Miistarstvu unutrašnjih poslova. Ministarstvo je „krovni koordinator“ ovih aktivnosti.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Rusko srpskog humanitarnog centra u Nišu Dmitrij Lisenko i Pavel Terehov.

M.S-n.