Ünnepeink, jeles napjaink

Miklós napja van-Jön a Mikulás a gyermekekhez

Ma van december 6-a Miklós napja, Ez az a nap mikor a gyermekek kitisztított lábbelijüket az ablakba teszik és várják, hogy a jóságos öreg a Mikulás bácsi finomságokkal megtöltse.
Szent Miklós a kisázsiai Myrában működött, a keleti egyháznak máig legtiszteltebb szentje. A nyugati egyházban csodatevő híre akkor terjedt el, amikor ereklyéit 1087-ben a Délolaszországi Bariba vitték. A 11. századtól kultusza egész Európában elterjedt, alakját egyre több legenda vette körül.
Kultusza Magyarországon is korán elterjedt. Köszönve mind a keleti mind a nyugati befolyásnak.
Emlékét helynevek, templomok, képzőművészeti alkotások őrzik. Feljegyzések a halászok és révészek patrónusaként említik; a vízen járóknak, vízimolnároknak, általában a vízi utaknak is védőszentje volt.