UPIS: Četiri smera na Visokoj tehničkoj školi

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu upisaće u novu školsku godinu studente na četiri studijska programa. Na tehnološkom inženjerstvu mesta ima za 70 budžetskih i 105 samofinansirajućih studenata, na zaštiti na radu (novoakreditovani smer) upisaće 20 studenata na budžetu i 10 samofinansirajućih. Na mašinskom inženjerstvu planiran je upis 35 studenata na budžetu i 45 samofinansirajućih, a na inženjerskom menadžmentu (računarstvo i krizni menadžment) 46 studenata – budžet i 74 – samofinansiranje.

Prijave na konkurs su 20,32,22,23 i 24 juna od 9 do 13 sati.
M.B.