UPRAVNI SUD PRESUDIO U KORIST PAORA IZ BANATA KOJI SU TUŽILI VLADU VOJVODINE

Ništa od „Tenisove” investicije u Zrenjaninu ?

Poljoprivrednici okupljeni u Savezu udruženja poljoprivrednika Banata iz Stajićeva dobili su početkom godine spor na Upravnom sudu u Novom Sadu, koji je uvažio njihov tužbeni zahtev koji su podneli protiv Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Naime, banatski paori tužili su Pokrajinski sekretarijat 2019. godine, jer je doneo odluku da se dodele oranice na 30 godina na teritoriji Grada Zrenjanina kompaniji „Tenis” (Toennis Invest) d.o.o. iz Beograda, gde bi izgradili farme svinja.

NISU ISPUNJAVALI USLOVE
Ocena suda je da „Tenis”, kao ulagač, nije ispunjavao uslove postavljene zakonom i uredbama o izdavanju državnih njiva u dugoročni zakup. Takođe, Sud navodi da je povređeno pravo poljoprivrednika (tužilaca), budući da nisu otklonjeni nedostaci utvrđeni prethodnom presudom Upravnog suda. Pokrajinski sekretarijat nije obrazložio na koji način je ova kompanija dokazala da ispunjava sve uslove Konkursa (između ostalog nije navedeno kako su povezani „Tenis” u Srbiji sa matičnim preduzećem u Nemačkoj, na šta su tužioci ukazali žalbom).
– Tužbom podnetom Upravnom sudu 13. seprembra 2019. godine, poljoprivrednici ističu da se iz podataka Agencije za privredne registre (APR) vidi da je privredno društvo „Tenis” osnovano za delatnost „holding kompanija”, dok je odredbom Zakona o privrednim društvima određeno da je holding društvo ono koje kontroliše jedno ili više društava i koje za isključivu delatnost ima upravljanje i finansiranje tih društava. „Tenis” d.o.o. iz Beograda ne može biti nosilac prava i obaveza i obavljati delatnost zbog koje mu se državno zemljište daje u zakup – navodi se u presudi u koju list „Zrenjanin” ima uvid.

BEZ KVALIFIKACIJA
Stav poljoprivrednika je bio da „Tenis” nema kvalifikacije da dobije to zemljište po privilegovanim uslovima, budući da je godinama ostvarivalo gubitke, nema nikakve reference klijenata, niti uspešnost u realizaciji investicionih projekata, kao i da mu je sedište van teritorije jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi zemljište koje se dodeljuje.
Paori su se osvrnuli i na nove dokaze koje je „Tenis” dostavio, a to je završni račun sa potvrdom revizora za 2017. godinu koncerna „Toennies Holding APS&Co.KG” iz Nemačke, kao i podatke koji se odnose na sličan projekat koji je taj Holding realizovao u Rusiji i delovanje ruskog preduzeća „APK DON” uz učešće i tehnološko praćenje nemačke kompanije „Tenis”, što sve i da je tačno, nema nikakve veze sa referencama zainteresovanog lica, stoji u presudi.
Takođe navode da se u priloženim izveštajem nigde ne spominje „Tenis” kao osnivač ili član tog koncerna, pa je nejasno na osnovu čega je Pokrajinski sekretarijat utvrdio da „Tenis” d.o.o iz Beograda predstavlja zavisno društvo nemačkog „Tenisa” (najveći proizvođač svinjskog mesa u Evropi) i smatraju da tuženi nije postupio po nalozima iz presude Upravnog suda od 31. januara 2019, te su predložili da Sud uvaži tužbu, osporeno rešenje poništi i predmet vrati tuženom organu na ponovno odlučivanje i obaveže tuženog da poljoprivrednicima nadoknadi troškove upravnog spora u iznosu od blizu milion i po dinara. Pokrajinski sekretarijat je iskazao da ostaje u celosti pri rešenju kojim se dodeljuje zemlja kompaniji „Tenis”.

POGUBNE POSLEDICE
Kako saznajemo, „Tenis” u odgovoru na tužbu ističe da je holding samo jedna od delatnosti kojom se bave (napominju da se registruje u APR-u samo jedna delatnost, a
preduzeće se može baviti i drugim), a to što im je sedište van teritorije Zrenjanina, ne sprečava ih da dobiju zemlju po pravu prečeg zakupa, a kao osnov za posedovanje iskustva navode slične poslove koje je uspešno realizovalo povezano lice (preduzeće koje ima iste vlasnike) u Belorusiji. Dakle, opovrgli su sve ono što su poljoprivrednici istakli u tužbi.
– Iako smo dobili prvi spor pred Upravnim sudom (protiv firme „Fud planet”- Food planet, prim. nov), na osnovu činjenica da investitori ne ispunjavaju reference koje je propisalo Ministarstvo poljoprivrede i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Pokrajinski sekretarijat je ponovo doneo istu odluku, mada kod samih investitora nije bilo nikakvih promena – oni i dalje nisu imali potrebne reference i nisu zadovoljavali uslove – objašnjava poljoprivrednik Dragan Kleut iz Stajićeva i jedan od članova Saveza za portal „Agrosmart”, dodajući da je prvobitno u planu bilo da se „Tenisu” u zakup da 75.000 hektara, a firmi „Fud planet” 1.500, što bi imalo pogubne posledice i uništilo bi stotine banatskih porodica i život u Vojvodini.
Prema Kleutovim rečima, planirano je da „Tenis” napravi 24 svinjca u Vojvodini i da mu se u te svrhe daju enormne površine kvalitetnog zemljišta. Takvim odlukama bi se, kako kaže, sigurno došlo do potpune depopulacije tih sela. Ovdašnji poljoprivrednici ostali bi bez mogućnosti da dođu do zemljišta u zakup, ne bi imali od čega da žive i hrane porodice, a drugi veliki problem je ekološko pitanje i zagađenje životne sredine.
Upravni sud je odbacio tužbeni zahtev od ostalih članova Saveza poljoprivrednika Banata (njih 15), jer nisu imali pravo da učestvuju u postupku.

  • ODLUKA IZ 2017. GODINE
    – Skupština grada Zrenjanina je 16. novembra 2017. godine donela odluku o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini kojom je „Tenisu” iz Beograda dato u zakup poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u ukupnoj površini od 2.431 hektar na teritoriji Zrenjanina – navodi se u presudi.

I. Isakov