Uručene stipendije humanitarnog fonda

Podsticaj uspešnim studentima

Na svečanosti održanoj u čitaonici Naučnog odeljenja Gradske narodne biblioteke „Žarko Zrenjanin”, u subotu, 6 aprila, uručene su nagrade Humanitarnog fonda „Ljilja i Milka Mijatov” uspešnim studentima Grada Zrenjanina. Prema odluci Upravnog odbora Fonda, nagradu u iznosu od po 40.000 dinara dobilo je sledećih šest studenata: Tamara Zorić i Dragana Banović, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, sa prosečnom ocenom tokom studija 10, Nataša Dukuljev, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, sa prosečnom ocenom tokom studija 10, Đuro Šijan, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9.53, Jovana Todorović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom tokom studija 10 i Ana Leleš, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom tokom studija 9.73.
M. Malbaški

Opširnije u štampanom izdanju