UTVRĐEN SPORTSKI BUDžET, FORMIRANA RADNA GRUPA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA

Iz budžeta Grada je ove godine za sufinansiranje programskih aktivnosti vezanih za školski, takmičarski i rekreativni, kao i sport osoba sa posebnim potrebama i za rad Sportskog saveza namenjeno 80 miliona dinara. To je više nego što je lane opredeljeno za sport, tada je 70 miliona dinara raspodeljeno na 145 klubova, saveza i organizacija.
Kako je navedeno u konkursu koji je objavljen 10. januara, rok za predaju dokumentacije istekao je 27. januara. Finansije su namenjene za troškove kotizacije za takmičenja, plaćanje sudija, delegata i drugih službenih lica, prevoz, nabavku rekvizita i opreme, plaćanje stručnjaka i trenera, sportske preglede, osiguranje sportista, obezbeđenje…
B. M.

Opširnije u štampanom izdanju