UTVRĐIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Iskustvo iz Subotice opominje ratare
Prvi septembar je rok za dostavljanje zahteva za izlazak veterinarskih i poljoprivrednih inspektora, a u postupku dokazivanja, odnosno priznavanja prava prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Zrenjanina. Po dobijanju pozitivnog mišljenja inspektora, zainteresovani mogu (do 31. oktobra) da dostave zahteve za priznavanje pomenutog prava Komisiji za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, pri Odseku za poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave Zrenjanina. U ovom postupku, stočari takođe nadležnima moraju da dostave potvrdu o broju uslovnih grla, koju izdaje Departman za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, kao i dokaz vlasništva nad grlima. Jedno uslovno grlo podrazumeva uzgoj stoke mase 500 kilograma po hektaru.

M. Stojin

 

01 zd 20180727 Vitomir Eremic

Opširnije u štampanom izdanju