UZBRUKANE STRASTI ZBOG ZABRANE KORIŠĆENjA PUTA NA DOLMI, KA ŽABALjSKOM MOSTU

Negoduju Tarašani i Elemirci
Put po dolmi uz levu obalu Tise, koji povezuje izletište Babatovo sa magistralom Zrenjanin – Novi Sad, zatvoren je za saobraćaj. Zbog zabrane korišćenja puta, prošlog četvrtka su negodovali žitelji Taraša i Elemira, vlasnici obližnjih voćnjaka i vikendica, pčelari… Okupljeni ispred nedavno iskopanog kanala, koji onemogućava da vozilima izađu na Žabaljski most i tako put do njiva sa desne strane Tise skrate 70 kilometara, oni su najavili žestoku borbu za pravo da dolmu koriste kao i skoro vek unazad.
Z. Dedić

Opširnije u štampanom izdanju…