V ARADÁČI minulú sobotu OTVORili SLOVENSKÝ DOM: MIESTO PRE POKRAČOVANIE ČINNOSTI VŠETKÝCH SLOVÁKOV A ZDRUŽENí v osade

Pre nasledovné tri generácie

Dúfame, že tieto miestnoste budú používať generácie Slovákov v nasledovných 99 rokov na zachovanie kultúry a identity Aradáčanov – povedala Anna Tomanová Makanová pri príležitosti otvárania Slovenského domu v Aradáči

V sobotu 20. októbra v Aradáči bol otvorený Slovenský dom, miesto kde sa budú stretávať členovia slovenskych združení, členovia MOMS Aradáč a Kultúrneho centra Aradáč.
Slávnostne ho otvorila Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Narodnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, a Aradáčanom poctu ukázali Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru NRSNM, Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie a predsednička MOMS Selenča, Branislav Kulík, predseda MSS pre Banát a predseda MOMS Vojlovica, Samuel Kováč ml., Pero Pilipović, člen Mestskej rady pre miestne spoločenstvá, Ranko Jovanov, predseda Rady Miestneho spoločenstva Aradáč, a predstavitelia Základnej školy Bratstva, MOMS Zreňanin…

– Keď som sa stál predsedom Kulturno-umeleckého spolku v roku 1998, prvá túžba mi bola, aby Slováci mali svoje miestnoste, kde sa budú stretávať a plánovať svoje aktivity. Už v roku 1999 sme ich dostali, ali tam boli bilderi, nechceli sa upratať stade a my sme neboli silnejší – pripomenul si predseda KC Aradáč Jano Zvara s usmevom a rozosmial zoskupených. Pokračoval v svojom prihovore takto: -No, dnes máme tuná Slovenský dom, ktorý sme si zaslúžili. Kto na slovenských rozhlasových stanicách nepočul o Čechovi, Benčíkovi, Vichnálovej, Vozafovi, Mócovi, o Meškárkach, o Janovi Hrubíkovi, autorovi a režisérovi, novodobom géniu, a dokonca aj o Dúhe a Fair playi? Teda, Aradáčania prispeli k pospešeniu a zachovaniu tradície Dolnozemských Slovákov v každom aspekte života. V slovenských dejinách sme nechali hlboké stopy, začnúc od Abaffyho.
Anna Tomanová Makanová potvrdila, že práve pre zachovanie a motivovanie nasledovných generácií NRSNM kúpila byt v Aradáči a ustúpila ho Aradáčanom na 99 rokov.
-Toho roku je aktuálny Aradáč, ale verím, že do konca roka zakončíme práce aj na erdevíckom Slovenskom dome. V Bielom blate sa stavá nový dom, ktorý tiež kúpila Narodnostná rada slovenskej národnostnej menšiny pre Slovákov v tej osade. Teda, ja môžem povedať, že sú v každom prostredí stopy činnosti Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny viditeľné. Tie miestnoste budú použúvať generácia Slovákov, ktorú tuná zostanú a ktoré tak rovnako s chuťou a vôľou budú pracovať a zachovávať kultúru a tradíciu Slovákov v tejto osade – uzavrela predsedníčka NRSNM.
Bývalý predseda KC Aradáč Ivan Bagľaš poslal Aradáčanom list, v ktorom im ňelal, aby im dlho slúžil nový Slovenský dom, mieste na ktorom sa budú stretávať v budúcnosti a na ktorom budú svoji na svojom.

– Keď som sa ujal funkcie predsedu KC v roku 2013, už vtedy Kultúrne centrum malo víziu zoskupíť pod jednou strechou všetkych ochotníkov, ktorí pracujú na poli zachovávania slovenskej kultúry v Aradáči. Problém bol ten, že žiadne strecha neexistovala. Nemali sme adekvátne podmienky na nacvičovanie, organizovať semináre, privítať hostí s iných slovenských osád… Ale obzvlášť som rád, že je Slovenský dom otvorení v roku keď Kultúrne centrum Aradáč oslavuje 5. výročie, Meškárke 40., FS Mladosť 50., a divadelná odbočka 140. výročie – napísal bývalý predseda Ivan Bagľaš.

 

Stranu pripravila: Suzana Kokavská