VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: Novi obrazovni profili

Prvi put će se u našem okruženju na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu školovati budući inženjeri elektrotehnike i računarstva, zaštite na radu, biotehnologije, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, menadžmenta u kriznim uslovima. Osim akreditacije pet programa na osnovnim trogodišnjim studijama, Škola je akreditovala i tri programa na specijalističkim studijama u oblastima tehnologija, mašinstva i menadžmenta.

U toku su pripreme za treću reakreditaciju ustanove. Menadzment Škole takođe najavljuje i akreditaciju master strukovnih studija koje bi trebale da budu nadgradnja sadašnjih specijalističkih studija.
M.B.