VODE NA ZRENjANINSKIM KUPALIŠTIMA

Pogodno za kupanje

Prema poslednjim podacima koje je objavio Zavod za javno zdravlje Zrenjanin, kvalitet vode na četiri mesta na kupalištima, na kojima se radi monitoring, ocenjen je kao dobar. To znači da se mogu koristiti za kupanje i rekreaciju.
Površinske vode se ove godine kontrolišu na četiri mesta: na Tisi, na talpi i uzvodno od talpe, kao i na levoj i na desnoj strani Peskare.
Voda sa ovih kupališta, u četiri uzorka, u toku juna, dobila je ocenu II klase. To znači da je u njoj moguće kupanje. Uzorak uzet 26. juna još je u obradi, navodi se u analizi koju je objavio Zavod.
Voda je na ovim kupalištima bila u ekološkom statusu II klase i u maju.
L. Z.