VODOSNABDEVANJE: BIĆE DALJINSKO OČITAVANJE PROTOKA VODE

Sledi polaganje signalnih kablova

Kanal iskopan između izvorišta JKP „Vodovod i kanalizacija” na Mihajlovačkom drumu, oko postrojenja za prečišćavanje pitke vode, služi za polaganje ojačane (korigovane) kanalizacione cevi u koju se planira postavljanje signalnih kablova za monitoring vodovodne mreže. Senzori protoka, pritiska, a u perspektivi i osnovnih parametara kvaliteta (sastava) vode će impulse žičanim putem slati u kontrolnu sobu u zgradi „Vodovoda”.
Kako saznajemo u ovom komunalnom preduzeću, nema mesta spekulacijama da je polaganje cevi sa kablovima u vezi sa eventualnim neuspehom fabrike vode. Ukratko, daljinsko očitavanje parametara protoka i sastava vode je stvar modernizacije, planirana je odavno, u cilju poboljšavanja kvaliteta usluga „Vodovoda i kanalizacije”. Zrenjaninsko javno preduzeće i po završetku fabrike vode ostaje njen distributer.
Senzori su postavljeni na mestu gde mogu, po potrebi, davati impulse protoka kako neprerađene, tako i prečišćene vode iz fabrike vode, što se jednostavno reguliše ventilom. Kada fabrika vode dobije sve potrebne dozvole, voda koju isporučuje u mrežu strujaće kroz ovaj ventil i senzori će „javljati” podatke o njenom protoku i sastavu…
U „Vodovodu” kažu da je količina prečišćene vode koju isporučuje „Sinertehovo” postrojenje, u skladu sa onim što je projektovano. Što se tiče kvaliteta prečišćene vode, februarski uzorci su analizirani u laboratoriji Zavoda za javno zdravlje u Beogradu.
Dokument koji nam je na raspolaganju govori da je uzorak uzet sa mesta potiskivanja prerađene vode iz „fabrike vode” ka javnoj mreži.
Sadržaj arsena, zbog kog je voda iz javnog vodovoda 2004. godine zabranjena za piće je 0,002 miligrama (dva mikrograma) po litru, što je pet puta manje od najveće dozvoljene koncentracije. Koncentracija hlora je 0,38 miligrama po litru (najveća je 0,5 miligrama).
Analizirana voda je bez mirisa, izuzetno malog stepena zamućenosti. Slabo je alkalna – rN vrednosti 7,2 (dozvoljeni raspon je između 6,8 i 8,5). Nizak je sadržaj potencijalno problematičnih nitrata, nitrita i amonijaka, kao i metala: natrijuma, gvožđa, bora i mangana.
Nalaz laboratorije Zavoda za javno zdravlje u Beogradu je da „rezultati analize pokazuju da je voda hemijski isparavna”. Istovetan nalaz odnosi se i na mikrobiološki sastav vode. Ipak, navedeni podaci još nisu dovoljni da fabrika vode dobije potrebne dozvole. Neophodan je veliki broj analiza uzoraka uzetih na većem broju mesta, tokom dužeg vremena.
M. S-n.