„VODOVOD“ U KLEKU, EČKI, MELENCIMA I ELEMIRU

Ekipe „Vodovoda i kanalizacije“ su u ponedeljak, 9. novembra, podelile obaveštenja da su ispunjeni tehnički uslovi za priključenje na kanalizacionu mrežu stanovnicima Kleka. U utorak je to urađeno u Ečki, u u Melencima i u petak u Elemiru.
Korisnik je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja zatraži priključenje na uličnu kanalizacionu mrežu ukoliko se unutrašnje kanalizacione instalacije njegovog objekta nalaze na delu ulice ili se graniče sa ulicom u kojoj je izgrađena kanalizaciona mreža, i to bez obzira na način snabdevanja vodom njegovog objekta. Isto tako, u obavezi je da u daljem roku od 60 dana od dana priključenja kanalizacione kućne instalacije na javnu kanalizaciju stavi van upotrebe septičku jamu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.