VRELO LETO U ŠKOLAMA: IZBOR DIREKTORA KOJIMA ISTIČE MANDAT, A PRIPREMA SE I NOVA MREŽA ŠKOLA

Umesto 28, samo 19 osnovnih škola

U prosveti nikada nije dosadno. Možda se nekome učini da je to divan posao, dnevnik u ruke, dnevnik u zbornicu, ali nas poslednje decenije uveravaju da nije sve tako. Manje-više uspešne reforme, sve manje dece u školskim klupama, tehnološki viškovi, akreditacije, licence… Dakle, ni ova oblast, često smatrana elitnom i povlašćenom, deli sudbinu društva u celini, uz mnogo trzavica i nepoznanica, i, naravno, sve veće zahteve, zaposlenima u prosveti preostaje da se nadaju boljim vremenima…
ČEKA SE SAGLASNOST POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA
Ovih dana, aktuelni su konkursi za izbor direktora škola kojima uskoro ističe mandat, a novina ima, i to dosta. Uz sve to, došla je i izmena u mreži škola, koju je aktuelni ministar prosvete najavio i prilikom posete Zrenjaninu januara ove godine. Predlog odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji Grada Zrenjanina, koji je 28. maja potpisao gradonačelnik Čedomir Janjić, čitamo na sajtu usprv.org.rs. Ako predlog bude prihvaćen, umesto 28, biće 19 osnovnih škola i devet izdvojenih odeljenja.
Saglasnost na mrežu škola treba da da Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.
Prema predlogu, OŠ „Vuk Karadžić” dobija izdvojeno odeljenje škole „1. oktobar” u Botošu. Škola „Branko Radičević” u Čenti treba da dobije dva takva odeljenja – škole „Đura Jakšić” u Perlezu i „Stevan Knićanin” u Knićaninu. I Osnovna škola „Mladost” u Tomaševcu imaće izdvojena odeljenja, „Dositej Obradović” u Farkaždinu i „Uroš Predić” u Orlovatu. I to nije sve: „Sveti Sava” u Stajićevu krovna je za škole „Branko Ćopić” u Lukićevu i „Bratstvo-jedinstvo” u Belom Blatu, a klečanska škola „Jovan Dučić” imaće, ako predlog bude usvojen, izdvojena odeljenja – škole „Slavko Rodić” u Lazarevu i „Petar Kočić” u Banatskom Despotovcu. Kod drugih škola nema promena.
– Sindikati nisu bili uključeni u izradu predloga za mrežu osnovnih škola – kaže Zvonimir Jović, predsednik Sindikata prosvetnih radnika Vojvodine. – O racionalizaciji se dugo govori, a prve mreže škola rade se u pet školskih uprava u Srbiji, među kojima je i zrenjaninska. Bunićemo se ukoliko neko od zaposlenih ostane zbog toga bez posla. Inače, nova mreža škola primenjivaće se od 2019/2020. godine.
Na svojoj Fejsbuk strani, Dušan Kokot, Nezavisni sindikat prosvetnih radnika, kaže da su sindikalci tražili podatke o mreži škola od poverenika za informacije, te da ima nelogičnosti. Primećuje i da se biraju direktori škola koje će, verovatno, uskoro biti samo isturena odeljenja…
O promenama u mreži osnovnih škola u javnosti će sigurno biti reči, pa će i mnoge stvari biti jasnije.
NOVI NAČIN I ZA IZBOR DIREKTORA
Učenika je u Srbiji sve manje, pa na „udaru” racionalizacije nisu samo osnovne već i srednje škole. Svake godine, u ovdašnjim školama za pojedina zanimanja prijavi se učenik ili dva, tri, tako da nestaju iz sistema školovanja cela odeljenja, ali o tome odlučuju Pokrajina ili Republika. Direktorima većine osnovnih i srednjih škola u srednjem Banatu je istekao mandat ili će on prestati na jesen. Konkursi za izbor direktora raspisuju se četiri, odnosno šest meseci pre prestanka mandata aktuelnog prvog čoveka škole. Izbor je po novim zakonskim odredbama, koje mnogi tumače tako da je važno „šta ministar kaže”, što ostavlja mesta spekulisanju da nisu najvažniji stručnost i dotadašnji rad, već stranačka opredeljenost.
Naime, direktora ustanove imenuje ministar, na period od četiri godine.
A direktora ustanove čije sedište se nalazi na teritoriji Autonomne
Pokrajine Vojvodine, imenuje ministar uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog vojvođanskog sekretarijata. Ukoliko se ona ne dostavi ministarstvu u roku od 15 dana od prijema zahteva, smatra se da je saglasnost data.
Zanimljivo je da, ukoliko se na konkurs prijavilo lice koje je prethodno obavljalo dužnost direktora ustanove, dužno je da dostavi rezultate stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spoljašnjeg vrednovanja. Postavlja se pitanje: kako izabrati direktora čija je škola za njegovog mandata dobila eksternu ocenu jedan ili dva?
Ministar u roku od 30 dana od prijema dokumentacije obavlja izbor direktora ustanove i donosi rešenje o njegovom imenovanju. Dakle, ništa više školski odbor, ništa nastavničko veće… Međutim, dobro je to što direktoru miruje radni odnos tokom dva mandata i ima pravo da se vrati na poslove koje je obavljao pre imenovanja.
U Skupštini Republike Srbije predstavnici opozicije kritikovali su predlog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, jer su uvereni da će sva vlast u tom segmentu društva biti centralizovana u ministarstvu, dok ministar tvrdi da su predloženim zakonom omogućene velike kompetencije u izboru direktora, te da ministar, na kraju, to samo verifikuje.
U Zrenjaninu, neke škole su već dobile nove – stare direktore, kod drugih je konkursni postupak u toku ali neće svi aktuelni direktori konkurisati, dok će biti i primera da direktori odlaze na čelna mesta u druge škole…

  • PRETHODNE RECIONALIZACIJE
    O racionalizaciji ili novoj mreži škola se već dugo govori, pa je tako pre dosta godina škola u Jankovom Mostu pripojena zrenjaninskoj OŠ „Đura Jakšić”. U selu su đaci od prvog do četvrtog razreda, a oni stariji putuju u Zrenjanin. Škole „Svetozar Marković Toza” u imenu nosi oznaku Elemir – Taraš. Takođe, OŠ „Sonja Marinković” ima odeljenja u Mihajlovu i Lukinom Selu. Ne tako davno, bilo je predloga da se spoje škole „Vuk Karadžić” i „Sonja Marinković”, ali je radi mira u kući, tj. Gradu, ovakav predlog pao u vodu.
  • BROJ ŠKOLA U BANATU
    Školska uprava za Banat je jedna od najvećih u Srbiji. Ima 139 osnovnih škola, 45 srednjih, jednu baletsku, 8 muzičkih, četiri škole za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i 17 predškolskih ustanova.

M. Bečejac