Vystavaná sála pre telesnú výchovu v Aradáči

Prosíme, kolaudácie!

Dlhoočakávaná športová hala v Aradáči, v rámci Základnej školy Brastva hotová je, teda vystavaná a zariadená koncom augusta. Pedsa, deti cvičia vonku alebo v starej, chátrajúcej haly veľkosti učebne, pretože príslušné inštitúcie stále nevydali základnej škole povolenie na obsadenie.

– Tieto dokumenty, ktoré škola mala podať aby konečne inšpekcia vidala povolenie, my sme podali. Pravda, našou povinosťou je aj zaviesť plyn na hriatie, ale to nie je podmienkou na vydanie dokumentu akým je povolenie. To nepatrí do infraštruktúre, a podľa zákona, dokumenty ktoré sme mali podať sú len o tom – povedal riaditeľ školy Valeri Dragan.

Dodal, že je sieň vybavená a že sú tam aj telocvičné zariadenia, ale nesmú konať výučbu v sieni, pretože nechcú riskovať zdravie detí a učiteľov.

Základný kameň sieni v Aradáč bol postavený v zime roku 2012, a krátko po začiatku prác, spoločnosť „BM Codex inženjering,“ prerušil výstavbu- Hovorili že je na príčine nedostatok peňazí. Zmluva s tou stavebnou spoločnosťou bola zrušená. Potom bolo yhlásené výberové konanie na pokračovanie práce, kde najlepšie riešenie dala spoločnosť „GAT“ z Novi Sad. Za výstavbu sieni strovené je asi 30 miliónov dinárov.

-Myslím, že to stojí za každý dinár, pretože teraz máme jednu z najkrajších siení v meste a okolí. Pritom, 90 percent zariadení je už nainštalované, chýbajú nám koše na basketbal, a to len pre veľký terén. Máme stolný tenis, zariadenie pre futbal, hádzanú, volejbal a zariadenia pre gymnastiku, takže si myslím, že je to jedna z najlepšie vybavených tlocvičních sieň v obci. Dúfam, že všetká dokumentácia bude vybavená čo najskôr, aby deti aspoň od nasledujúceho polročia telocvičnú výchova – povedal riaditeľ základnej školy „Bratstvo“ z Aradáča.