Detský týždeň v Bielom Blate

Krik a detská radosť označujú Detský týždeň

Prvýtýždeň v októbry je tradične venovaný deťom , ich tvorivosti a organizujú sa mnohé aktivity pre nich v škole. To poskytuje skvelú možnosť aby všetci rovanko predviedli savoje svoje schopnosti a kreativitu. Pokiaľ ide o obsah, ktorý je uvedený v Detskom týždni, on je tematicky navrhnutý tak, že prakticky každý žiak môže anjsť seba v jednej z aktivít.

V bieloblatskej škole Bratstva a jednoty pondelok bol venovaný detským umeleckým dielám, a to pod holým nebom, takže žiaci mohli prostredníctvom rôznych kresliacich techník ukázať svoj talent a kreativitu. Druhý deň bol „športový deň“, a to veľmi efektívny a dynamický. Od škôlkárikov až po najstarších, boli zapojené v niektorom z dostupných a navrhnutých športových aktivít.

Streda bola deň solidarity a zdieľania hračiek. Štvrtok bol tiež veľmi zaujímavý a navrhnutý tak, že kombinácia rôznych vekových kategórií, a to aj v spolupráci s rodičmi tvorila tím pre hľadanie skrytých pokladov. V skutočnosti je to hra, podobne ako puzzle, na princípe logického myslenia a rýchleho rozhodnutia. Odmenenie bola veľká krabica plná cukríkov. V piatok boli vyhlásení víťazi vo všetkých kategóriách. Okrem toho, bol organizované karaoke show, teda súťaž v spievaní .

-Je potrebné poznamenať, že všetky ďalšie aktivity akými sú promócia knižnice, ekologických aktivít, divadla, mali motivovať deti aby sa pripojili v niektorej sekcie . Najdôležitejšie v Detskom týždni je to, že spája žiakov, rozvíja a podporuje kamarátstvo a priamu verbálnu komunikáciu, a to práve kvôli tomu, že sú tieto medziľudské vzťahy takmer odcudzené vo virtuálnej počítačovej komunikácie. Keďže hlavným cieľom je bežná komunikácia medzi rovesníkmi a pre to treba získať dôveru a úprimnosť, tak sa človek učí milovať. Bez lásky a dôvery života stratí zmysel. Bohužiaľ, v poslednej dobe ako sa učia menej a menej milovať jeden druhého, je to neodpustiteľné. Možno ešte nie je pre nich príliš neskoro. A preto je potrebné venovať viac času, pozornosti a naučiť ich zručnosti, ktoré sú nielen uznávané v učebných materiálov. A pre toto oni potrebujú dobré školy, menej byrokratické, s viac dobrej energie – poznamenal riaditeľ bieloblatskej Záklanej školy Bratstva a jednoty Milan Nedeljkov.