ZA BUDUĆE BRUCOŠE: Probni prijemni na „Pupinu“

Probni prijemni ispit za učenike završnih razreda četvorogodiišnjih škola, koji planiraju da upišu neki od studijskih programa na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjninu, biće održan u subotu, 22. aprila u 10 časova. Pripreme za prijemni ispit, kao i provera znanja, pomoći će budućim brucošima da lakše prebrode ovo iskušenje i steknu indeks ove akademske ustanove.

– Za probni prijemni ispit prijavilo se do sada 112 kandidata, najviše za matematiku, ali i za marketing koji se polaže na menadžmentu i test sklonosti ka životnoj sredini za studijski program inženjerstvo zaštite životne sredine – rekla nam je dr Dijana Karuović, prodekanka ovog fakulteta. – Najveće interesovanje među maturantima je za softversko inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa i informacione tehnologije.

Fakultet je podneo zahtev Pokrajini za povećanje budžetske kvote za studijske programe informacione tehnologije i informacione tehnologije – softversko inženjerstvo. Počela je i akreditaciju doktorskih studija.
M.B.