Za sport izdvojeno milion i po evra!

Piše: Dalibor Bubnjević

U zrenjaninskim sportskim klubovima kao da je vreme stalo! Svima je pogled isključivo usmeren ka gradskoj kući i džepovima roditelja čija deca treniraju u njihovima udruženjima. Čim novca zafali, na bilo kom od ova dva izvora, nastupa stanje revolta koje se neretko javno demonstrira agresivnim (ne)verbalnim opštenjem.
Čime su pojedini sportski poslenici zapravo nezadovoljni? Možda činjenicom što je u inicijalnom budžetu za 2016. godinu za „podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima“ bilo opredeljeno 60 miliona dinara. Verovatno ih je rezignirala činjenica što se za izgradnju novih sportskih objekata i redovno održavanje postojećih izdvaja skoro milion evra?!
U isto vreme, sportski klubovi imaju potpunu autonomiju u trošenju budžetskog i roditeljskog novca. Većina njih ne plaća zakup za korišćenje prostora, knjigovodstvenu i svaku drugu podršku im pruža Sportski savez, a finansirani su im brojni projekti putem konkursa, ili pak iz tzv. rezerve.
Pravo je vreme da se uradi revizija poslovanja svih sportskih kolektiva koji se finansiraju iz budžeta. Preciznom analizom bi se utvrdilo ko je koliku podršku imao i na šta ju je utrošio. Posledično, formirala bi se kvalitetna osnova za izradu pravičnog proračuna za 2017. godinu.