ZA ZAPOŠLJAVANJE: Novih 13 konkursa Nacionalne službe

Radi realizacije mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), raspisala je 13 javnih poziva/konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno više od 18.000 nezaposlenih lica. Za ove namene opredeljeno je 5.750.000.000 dinara, od čega se 550.000.000 izdvaja za osobe sa invaliditetom.

Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i žrtve porodičnog nasilja.

– Većina javnih poziva/konkursa biće otvorena do 30. novembra ove godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom  31. decembar. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 17. maja 2, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 10. maja  – objašnjava  Aleksandra Šrbac, savetnik za planirawe karijere u zrenjaninskoj filijali.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem. Sve informacije dostupne su u svakoj organizacionoj jedinici i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje – www.nsz.gov.rs.

M.B.