ZASEDALA SKUPŠTINA: Opozicija na pola zasedanja napustila salu

U baroknoj sali gradske kuće danas je održano 30. redovno zasedanje Skupštine kojem su prisustvovala 53 odbornika. Predloženi dnevni red je usvojen većinom glasova uz nekoliko izmena i dopuna. Članovi opozicionih stranaka su se vratili u poslaničke klupe uz osam predloga dopuna dnevnog reda, koji su i ovoga puta bili odbijeni, a ticali su se gorućih društvenih pitanja u gradu.

Prva tačka dnevnog reda odnosila se na odluku o lokalnom ombudsmanu. Za ombudsmana Grada Zrenjanina izabran je Bogoslav Simić, diplomirani pravnik, a njegova zamenica na pomenutoj funkciji biće Slavica Mihaljica, diplomirana pravnica.

Ostale tačke Dnevnog reda, između ostalog i predlog Odluke o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Grada Zrenjanina pojasnio je Saša Santovac, zamenik gradonačelnika

– Grad je i na ovoj Sednici nastavio sa jednom težnjom, a to je pružanje pomoći licima kojima je ona potrebna. To se ogleda u odgovornosti grada u regulisanju njihovih odnosa, bolje pomoći i komunikaciji i sagledavanju realnih načina kako pomoći određenim licima. Kada je reč o daljim gradskim aktivnostima to su donošenje novih planova, usvajanje regulacionog plana Kleka, Dolje i industrijskoj zoni „Ečka Jugoistok”. Moram da istaknem da ne postoji godina u ovom gradu u kojoj nije doneto više planova, što govori o razvoju i potrebama grada – rekao je Santovac.

Odbornici opozicionih stranaka su na polovini zasedanja napustili Skupštinu, ogorčeni ponašanjem odbornika vladajuće većine koji su odbili sve njihove predloge, kao i odsustvom gradskih čelnika koji bi trebalo da sprovode najvažnije skupštinske odluke.

M.Malbaški

Foto: Jovan D.Njegović