ZASEDALO JE GRADSKO VEĆE: Budžet za narednu godinu 4 milijarde i 871,3 miliona dinara – za investicije 720 miliona

Budžet grada Zrenjanina za 2019. godinu utvrđen je – na današnjo sednici Gradskjog veća – na nivou od 4 milijarde i 971.282.912 dinara, čime se obezbedjuje normalan rad svih direktnih i indirektnih korisnika budžeta. Uvećana su socijalna davanja, a za razvoj i investicije namenjeno je 720 miliona dinara, što u budžetu učestvuju sa 14,78 odsto. Projekcija budžeta za narednu godinu je za 605,5 miliona dinara veća od sume planirane za ovu godinu.

– Brojka su uverljive. Posle jednog rebalansa, i to naviše, sada imamo razloga da sa optimizmom izađemo pred građane. Za pripremu dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture namenjene investicijama, obezbeđeno je 559 miliona dinara, planiramo podizanje eko česmi u Botošu, Farkaždinu i Perlezu, nastavak sanacije Bagljaškog kanala, izgradnju više crpnih stanica za kanalizaciju otpadnih voda u Elemiru i Lazarevu, izgradnju dečijeg vrtića, opremanje kotlarnice osnovne škole u Ečki i dovršenje stadiona FK „Rusanda”. Obezbeđen je novac za jednokratnu pomoć socijalno najugroženijima, sigurnu žensku kuću, smeštaj beskućnika, narodnu kuhinju i pomoć deci sa posebnim potrebama. Povećan je udeo poreza na zarade u prihodima budžeta – izjavio je gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić.

Budžet i dalje beleži deficit, u visini od 264 miliona dinara.

Magistar Goran Rakić razrešen je dužnosti likvidacionog upravnika JP „Turistički centar Grada Zrenjanina” i JP „Rezervati prirode”, posle njihoive transformacije u javne ustanove. Na ove dužnosti imenovan je Željko Babić. Njemu je određena naknada za rad u iznosu od po 45.281 dinar.

Doneta je i odluka o konačnoj likvidaciji „Radio Zrenjanina”. Novac, stvari i prava preneti su Gradu Zrenjaninu. JP „Radio Zrenajnin u likvidaciji” duguje i potražuje milion i 496.414,59 dinara.

Veće je donelo Odluku o utvrđivanju urbanističkih zona i blokova obaveznog tekućeg održavanja i unapređivanja svojstava zgrada, o obaveznom održavanju i sufinansiranju obnove fasada na području Grada Zrenjanina.

Usvojeni su planovi rada javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Zrenjanin.

Na jučerašnjoj sednici Gradsko veće je odlučilo o prodaji komunalno uređenog poslovnog prostora namenjenog investicionoj i stambenoj izgreradnji. Radi se o pet lokalcija, površine 26.000 kvadratnih metara, u vrednostoi od oko 33,7 miliona.

M. S-n.