ZASEDALO JE GRADSKO VEĆE ZRENJANINA: Realno isplaniran budžet

Rashodi budžeta Grada Zrenjanina u narednoj godini utvrđeni su na današnoj sednici Gradskog veća na nivou od 4 milijarde i 265 miliona i 761.328 dinara. Deficit budžeta iznosio bi 103,77 miliona dinara.

Iako nominalno niži od ovogodišnjeg za 1,7 odsto, ova sredstva obezbeđuju normalno funkcionisanje uprave i javnih preduzeća i ustanova kao indirektnih budžetskih korisnika. Budžet sadrži sredstva namenjena svim nivoima vaspitanja i obrazovanja do visokoškolskog, jubilarnim nagradama zaposlenima, uslugama po ugovoru i socijalnim davanjima. Kada je reč o socijalnoj komponenti, radi se o pomoći porodiljama i socijalno ugroženima, izbeglim i interno raseljenim licima, finansiranju „narodne kuhinje“ i programima „Naša priča“ i „Alternativa“.
Za nabavku roba i usluga planirano je za 2,9 procenata manje novca nego ove godine. Rast rashoda za zaposlene moguć je do 6,8 odsto, shodno stavu Vlade Srbije da će biti moguće povećaje zarada u javnom sektoru.
Planirano je smanjenje kapitalnih rashoda.

0-Sednica Gradskog veca ucesnici sednice
Za komunalne delatnosti iz budžeta bi se utrošilo 403 miliona dinara, za razvoj poljoprivrede 173, za saobraćajnu infrastrukturu 430, razvoj i promociju turizma 76,55 miliona, a za finansiranje isufinansiranje predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja 832,2 milona dinara. Stavka socijalna zaštita iznosi 180,43,a kultura 360,6 miliona dinara.

U okviru tačke dnevnog reda koja se tiče maksimalnog broja zaposlenih naneodređeno vreme u oblicima organizovanja grada Zrenjanina do promena broja od 1.875 zaposlenih ne bi došlo, ali bi se devetoro zaposlenih premesti iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ u Ustanovu „Rezervati prirode Zrenjanina“, gde će raditi na upravljanju jezerima „Begejske petlje“, dok bi dvoje zaposlenih u Kulturnom centru postali radnici gradske uprave.
Za veliki broj građana značajna je izmena Odluka o naknadi za unapređenje životne sredine po kojoj fizička lica – domaćinstva oslobađaju obaveze plaćanje ove naknade, koje je inače bila deo računa za utrošenu vodu.

Javnom komunalnom preduzeću „Vodovodu i kanalizaciji“ odobreno je korišćenje 6 miliona i 700 hiljada dinara kao garancija prema Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza – AOFI, što je neophodno za izgradnju „fabrike vode“.
Gradsko veće usvojilo je i Akcioni plan zapošljavanja u 2018. godini koji predviđa finansiranje radnog angažovanja 15 lica na stručnoj praksi, 18 na javnim radovima i 20 lica na letnjoj stručnoj praksi – sa ukupno 3 i po milona dinara.
Gradsko veće usvojilo je i više planskih dokumenata javnih preduzeća i ustanova čiji je Grad osnivač, za 2018. godinu.
Usvojene su i izmene planova generalne regulacije „Mala Amerika“ i „Bagljaš“.

M. S-n.