ZAŠTITA VODOMERA OD SMRZAVANJA: Građani snose troškove u slučaju havarije

U toku zime adekvatna toplotna zaštita vodomera i unutrašnjih instalacija jedini je siguran način da se izbegnu havarije u objektima i prekid vodosnabdevanja, saopštava JKP „Vodovod i kanalizacija“.
Niske temperature mogu prouzrokovati smrzavanja i ozbiljna oštećenja mernog uređaja (vodomera) i unutrašnjih vodovodnih instalacija u objektima. Kako bi se to izbeglo, potrebno je pre svega toplotno izolovati merne vodomere, a bitno je napomenuti da samo zavijanje vodomera u krpe ne predstavlja dovoljnu i sigurnu zaštitu, već preko vodomera treba postaviti neki termoizolacioni materijal kao što su stiropor, daske, staklena vuna ili slama.
Iz „Vodovoda“ takođe preporučuju korisnicima da provere da li su poklopci na vodovodnim štovima dobro zatvoreni, kao i da ih ne otvaraju na niskim temperaturama kako se ne bi smrzli vodomer i voda u cevima.
Potrebno je preventivno toplotno izolovati cevi u prostorijama koje se slabije ili uopšte ne greju.
Dvorišne česme je preporučljivo isključiti zimi, a dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama garaža i nusprostorija koje se ne greju trebalo bi isprazniti ili zaštititi.
Pažnju treba obratiti i na objekte u kojima se periodično boravi i u kojima zimi nema potrošnje vode, poput vikendica. Preporučljivo je zatvoriti vodu, prekontrolisati instalacije i vodomere i ispustiti vodu iz instalacija kako se ne bi smrzli i popucali vodomer i cevi.
U ovom preduzeću podsećaju da je, prema „Odluci o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda“ Grada Zrenjanina, obaveza korisnika da se staraju o unutrašnjim vodovodnim instalacijama, pa zato korisnici i snose troškove sanacije havarija na njima ali i baždarenje, odnosno zamenu puknutog vodomera.
Ukoliko ipak dođe do pucanja vodomera korisnici treba da se obrate Službi naplate „Vodovoda i kanalizacije“ (kancelarija 1) u prostorijama Korisničkog centra u Petefijevoj 3, gde će im prema važećem cenovniku biti izdat predračun za baždarenje smrznutog vodomera, a nakon uplate biće zamenjen i vodomer.
Sve dodatne informacijemogu se dobiti na brojeve telefona Službe naplate: 023/593-014 ili 023/593-015.