ZAVRŠEN SPOR DR RUŽICE OMALJEV I DOMA ZDRAVLJA „DR BOŠKO VREBALOV”

Doktorkina borba uspešno okončana nakon tri godine

Apelacioni sud u Novom Sadu odbio je žalbu i potvrdio prvostepenu odluku Osnovnog suda u Zrenjaninu, čime je odbijen tužbeni zahtev Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov” (DZ) da tužena dr Ružica Omaljev, specijalista ginekologije i akušerstva, na ime naknade štete isplati više od dva miliona i šesto hiljada dinara bivšem poslodavcu. Ovo je ujedno i konačna odluka novosadskog suda, s obzirom na to da je juna prošle godine ukinuo prvobitnu presudu Osnovnog suda iz marta 2019. i vratio predmet na ponovnni postupak, uvaživši žalbe i tužilaca i tužene.
Podsećamo da je bivši poslodavac tužio doktorku 2017. godine za naknadu štete jer, navodno, nije ispunila svoju ugovornu obavezu da nakon specijalizacije ostane u Domu zdravlja onoliko vremena koliko je trajalo usavršavanje. Doktorka Omaljev u martu 2011. godine započela je specijalizaciju u službi za zaštitu žena, dece i omladine zrenjaninskog Doma zdravlja.

Za vreme specijalizacije bila je zaposlena u DZ tri godine, tri meseca i 22 dana, pri čemu je godinu i po dana bila na porodiljskom, kao i na odsustvu radi nege deteta. Doktorka je veći deo specijalizacije (60 odsto) radila kao radnik i specijalizant u Bolnici, dok je ostatak (40 odsto) obavila u Domu zdravlja. Odmah nakon povratka sa nege deteta položila je specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva, nakon čega je bila u radnom odnosu u Domu zdravlja od 25. juna 2014. do 8. jula 2017. godine. Time je, kako je odlučio Osnovni sud, a potom potvrdio i Apelacioni, dr Omaljev odradila 92 odsto vremena nakon specijalizacije, koliko je bila obavezna prema ugovoru.
Za neodrađenih osam odsto trebalo je da isplati svom nekadašnjem poslodavcu 212.599 dinara, pri čemu je nekadašnji poslodavac u tužbi zahtevao iznos nešto viši od dva miliona i šesto hiljada dinara.
Pre nego što je slučaj vraćen na ponovno suđenje, Apelacioni sud je uvažio i žalbu dr Omaljev da je ona radeći u Domu zdravlja ostvarivala pravo na zaradu, poreze i doprinose te da ne može biti lišena toga – jer se u njen specijalistički staž uračunava i vreme koje je provela na radu pružajući zdravstvenu zaštitu pacijentima.
Tako nije prihvaćen stav zrenjaninskog suda da tužilac Dom zdravlja ima pravo na naknadu štete, koja bi obuhvatila troškove specijalizacije doktorke sa obračunatim iznosima zarada i naknada zarada u bruto iznosu.
Takođe, Apelacioni sud je tada odlučio da se iz specijalizacije i kasnijeg obaveznog rada doktorke Omaljev u Domu zdravlja izuzima porodiljsko i odsustvo radi nege deteta. Doktorku Omaljev je, nakon što je predmet vraćen na ponovno suđenje, zastupala advokatica Marija Baloš.

  • REČ ODBRANE
    – Zadovoljna sam konačnim ishodom spora i smatram da je dr Ružica Omaljev u potpunosti poštovala odredbe Ugovora o specijalizaciji za poslodavce Doma zdravlja još svojim odlaskom iz ustanove. Zastupam dr Omaljev nakon donošenja prve prvostepene presude, koja je bila nepovoljna po nju. Međutim, prilikom ulaganja žalbe na takvu odluku istaknute su bitne činjenice koje je drugostepeni sud prepoznao i usvojio, pa je predmet vratio na ponovni postupak – naglašava Marija Baloš, koja je uspešno odbranila doktorku Omaljev na sudu.
    Kako kaže, u ponovljenom postupku zrenjaninski Osnovni sud je doneo odluku u korist doktorke koju je potvrdio drugostepeni Apelacioni sud u Novom Sadu, čime je dokazano da je dr Omaljev postupila u skladu sa odredbama zakona i svojim ugovornim obavezama prema tužiocu.
    – Ovakav okončan pravnosnažan spor je veoma bitan za sudsku praksu u Republici Srbiji, naročito što je slučaj specifičan i nesvakidašnji. Pravnosnažnim, pozitivnim okončanjem postupka u odnosu na dr Omaljev, smatram da je pravosuđe još jednom pokazalo da je pravda zadovoljena – izričita je naša sagovornica.

Iva Isakov