ZAVRŠEN UPIS: OSTALO SLOBODNIH MESTA U POJEDINIM SREDNJIM ŠKOLAMA

Popunjene Gimnazija, Medicinska i Tehnička

Objavljivanjem konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu i preostalog broja slobodnih mesta, u sredu, 14. jula završen je upis u srednje škole. Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljene su kvote, brojevi učenika koji su se upisali u srednje škole u prvom i drugom upisnom krugu, kao i minimalan broj bodova koji im je bio potreban za uspis.
Zrenjaninska gimnazija je popunila sve kapacitete osim u odeljenju opšteg tipa na mađarskom jeziku, gde je od 30 u prvom krugu upisano svega pet učenika. Slobodnih mesta ostalo je u odeljenju ovog tipa i u Medicinskoj školi (pet), dok su sva ostala u prvom upisnom krugu po tradiciji popunjena (150).
– Za školsku 2020/2021. godinu planom je predviđeno da upišemo 180 đaka, od toga 5 odeljenja na srpskom jeziku i jedno na mađarskom (četiri odeljenja medicinska sestra tehničar, od toga jedno na mađarskom i po jedno odeljenje farmaceutski tehničar i laboratorijski tehničar). Interesenata za našu školu ima kao i svake godine, jedino je nešto niži bio minimalni broj bodova za upis – izjavila je Sanja Kukolj, direktorka Srednje medicinske škole.
Inače, za ovu školu je prošle godine minimalan broj bodova za upis bio 77,87 za medicinsku sestru, odnosno 79,31 za farmaceuta. Ove godine je za prvi smer trebalo 76,66 a za farmaceuta 83,08. Za laboratorijskog tehničara je bilo potrebno 74,87 bodova.

PRAZNE KLUPE U HEMIJSKOJ
U Srednjoj poljoprivrednoj školi nakon prvog upisnog kruga slobodnih mesta je malo ostalo (jedno mesto za cvećara-vrtlara i tri za tehničara hortikulture) od 117 koliko ova škola nudi.
U Hemijsko-prehrambenoj i tekstilnoj školi „Uroš Predić” mesta ima na svim smerovima. Za tehničara modelara odeće je bilo najviše interesovanja, upisalo se 24 od 27 učenika, a minimalan broj bodova potrebnih za upis iznosio je oko 52,54. Interesenata je bilo i za tehničara za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju, gde je od 30 upisan 25 đaka sa minimalnim brojem bodova 51,81. Nakon prvog kruga prazne klupe ostale su u okviru odeljenja za prerađivača mleka, mesara, pekara, tehničara za polimere.

MAĐARSKA ODELJENЈA POLUPRAZNA
U Ekonomsko-trgovinskoj škola „Jovan Trajković” slobodnih mesta je ostalo jedino na smeru kuvar na mađarskom jeziku, dok su sva ostala odeljenja popunjena u prvom krugu. Za ekonomskog tehničara i finansijskog administratora bilo je potrebno najviše bodova za upis – 80,31 i 76,03.
U Elektrotehničkoj i građevinskoj školi „Nikola Tesla” najveće interesovanje bilo je za smerove: elektrotehničar informacionih tehnologija na srpskom jeziku (minimalan broj bodova za upis iznosio je 88,80), elektrotehničar računara, srpski jezik (81,37) i elektrotehničar automatike, srpski jezik (70,05) i oni su svi upisani u prvom krugu, pored smerova elektrotehničar energetike i arhitektonski tehničar.
U Tehničkoj školi najpopularniji smer bio je tehničar drumskog saobraćaja, gde je minimalan broj bodova za upis bio 72,54. Svih 60 mesta na tom smeru popunjeno je već u prvom krugu. U ovoj školi posle prvog kruga bilo je jedino 6 slobodnih mesta na smeru za bravare – zavarivače.

SLOBODNIH MESTA I U OKRUGU
U Srpskoj Crnji su se za školovanje u srednjoj školi na opštem smeru prijavila tek četiri učenika nakon prvog upisnog kruga, pa je slobodnih za drugi bilo još 26. Mesta je bilo i na smerovima za trgovca i ekonomskog tehničara.
Srednja škola u Novom Bečeju popunila je samo smer za automehaničara, dok je na ostalim bilo slobodnih mesta.
U Srednjoj školi „Vuk Karadžić” u Sečnju praznih klupa bilo je na svim smerovima.

S. Vorkapić