ŽITIŠTANI OBELEŽILI 700 GODINA SVOG MESTA, DO 1947. ZVANOG BEGEJ SVETI ĐURAĐ

Među najstarijim u Banatu

Doktori istorije Boris Stojkovski, Goran Vasin i Milan Micić, istoričarka i viši arhivista Ljubica Budać, operske pevačice Jadranka Jovanović i Katarina Božić, kao i glumci Lepomir Ivković i Tihomir Arsić, bili su učesnici programa kojim su u nedelju, 22. avgusta, Žitištani obeležili 700 godina svog mesta. Zajedno sa učenicima Osnovne škole „Sveti Sava”, ali i meštanima koji brižno čuvaju stvari i fotografije, svedočanstva duge istorije Žitišta, odnosno Begeja Svetog Đurđa, kako se ono zvalo do 1947. godine, osmislili su događaj koji će se ovde dugo pamtiti.
Obeležavanje sedam vekova od prvog pojavljivanja, u pisanim dokumentima, imena naselja na levoj obali Begeja, počelo je „Okruglim stolom”, u sali lokalne biblioteke. O najinteresantnijim detaljima iz prošlosti Begeja Svetog Đurđa odnosno Žitišta prisutnima, među kojima su bili i opštinski čelnici, kao i načelnica Okruga, govorili su naši poznati istoričari. Bilo je reči o Banatu u periodu od 14. do 18. veka, doseljavanju kolonista iz Bosne u ove krajeve, a čule su se i stara, ali i nova saznanja o naselju Begej Sveti Đurađ. Pre svega radi se o zanimljivostima vezanim za grofovsku porodicu Kiš pod čijim okriljem je u ovom mestu izgrađen velelepni park, u to vreme najlepši i najbogatiji drvećem u južnoj Ugarskoj.


U 19. veku Begej Sveti Đurađ je bio sresko središte, sa lekarom, babicom, apotekom, a 1894. je uveden i prvi telefon. Elektrifikacija sa izgradnjom električne centrale dogodila se 1934. godine.
U nastavku programa, u Domu kulture organizovana je svečana Akademija „Kroz vekove… Žitištu u čast”, a na trgu u centru mesta, ali i u holu Doma kulture, postavljene su izložbe fotografija iz prošlosti Žitišta.
– Malo je naselja u Banatu koja mogu obeležavati sedam vekova postojanja. Kolege istoričari i ja ukazali smo na osnovne pojave i procese koji su uticali na razvitak i tako dugo trajanje Begeja Svetog Đurđa. Prisutni su mogli da čuju sve o istorijskim epohama koje su se prelamale na ovom prostoru, o migracijama koje su menjale strukturu stanovništva, o ratovima i seobama… Kada se posmatra prošlost Begej Svetog Đurđa, vidi se istorija Banata u malom – rekao je dr Milan Micić.

  • Novo izdanje monografije
    – Moj diplomski rad o prošlosti Žitišta 2000. godine „prerastao” je u monografiju „Begej Sveti Đurađ”. U prethodnih 20 godina prikupila sam mnoge interesantne i do sada nepoznate podatke o prošlosti našeg mesta. Planiram da oni budu deo novog izdanja moje knjige, a za koju se nadam da će, uz pomoć lokalne samouprave, izaći naredne godine – rekla je Ljubica Budać.

Z. D.