ZORAN SANDIĆ (DSS) O STRANAČKOM LOKALNO-POLITIČKOM PROGRAMU

Grad na prvom mestu
Demokratska stranka Srbije, Dveri i grupa ovdašnjih intelektualaca i javnih ličnosti oformili su Patriotski blok i na predstojećim izborima za lokalni i pokrajinski parlament pred birače će izaći sa novom nacionalnom i ekonomskom politikom, ali i novim ljudima i idejama koji taj program mogu da realizuju. Zoran Sandić, lider DSS-a u Zrenjaninu i potpredsednik pokrajinskog odbora ove stranke, ubeđen je u ispravnost odluke da se kreiranje predizbornog programa poveri ne političarima i stranačkim ljudima, već sugrađanima od nauke i struke, ljudima čiji je rad i angažman ostavio trag u istoriji Grada.
Z. D.

Opširnije u štampanom izdanju…