ZRENjANINSKI VEĆNICI O RADU GRADSKE UPRAVE – PRIPREMA ZA SKUPŠTINU

Građani dobro prihvatili komunalnu policiju
Gradska uprava Zrenjanina radila je prošle godine efikasno i zakonito i sa manjim brojem radnika (290 na neodređeno vreme, dva izabrana i šest postavljenih lica, kao i 43 zaposlenih na određeno vreme), iako su i obim i složenost posla bili uvećani – ocenilo je Gradsko veće na sednici prošlog četvrtka. Ukupan broj zaposlenih po svim osnovama smanjen je tokom godine za sedam: sa 348 na 341. Detaljan pregled kretanja radne snage u Gradskoj upravi deo je izveštaja o njenom radu u 2015, koji broji stotinak strana.

M. Stojin
Opširnije u štampanom izdanju