VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: Pokrajina pomaže naučne projekte

Visokoobrazovne ustanove čiji je osnivač AP Vojvodina, dobile su sredstva Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost koja je podržala 13 naučnoistraživačkih projekata, po dva raspisana konkursa, sa ukupno osam miliona dinara. Rešenja o ovome je na svečanosti u Pokrajinskoj vladi uručio prof. dr Zoran Milošević. Među njima je i Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu je 2017. godine započela realizaciju razvojno-istraživačkog projekta „Razvoj hibridnog sistema za korišćenje alternativnih izvora energije“. Rukovodilac projekta, čija je realizacija trajala 12 meseci, bio je dr Lazo Manojlović, profesor strukovnih studija, zajedno sa još šest profesora strukovnih studija. Prema uslovima konkursa za finansiranje razvojno-istraživačkih projekata, zrenjaninskoj Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija odobrena su sredstva za realizaciju nastavka istraživanja i rada na projektu „Razvoj hibridnog sistema za korišćenje alternativnih izvora energije – faza II“. Rukovodilac projekta čija realizacija traje 12 meseci je dr Miodrag Kovačević, profesor strukovnih studija. U realizaciji projekta učestvovuje još 6 profesora strukovnih studija ili predavača Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu.

M.B.