A BEGA MENTI FALVAK GYÖNGYSZEMEI-TORDA

Az Ó-Bega menti, első földbirtokos

Az Ó-Bega folyó mocsaras, bozótokba nőtt területét a bécsi udvar döntése értelmében bérbe adják. Az első árverés résztvevője Kiss Izsák, aki 1782. augusztus 1-től veszi bérbe ezt a területet.
Kiss Izsák (1711-1779) a székelyföldi erzsébetvárosból, örmény gyökerekkel rendelkező családból származik.
Néhány évvel később egy újabb árverezésre kerül sor, a bécsi udvar ekkor, örökbérbe adja a beláthatatlan közép bánáti sík területet. Így kerül Kiss Izsák tulajdonába ez a terület. A megvásárolt mocsaras vidékért akkor Bécsben kifizeti a 643.750. forintnyi vételárat. Majd a későbbi évek során a megvásárolt mocsaras vidéken kialakultak Hetény, Ittabé, Begaszentgyörgy, Ittvarnok, Torda, Elemér, Magyar Szentmihály és más föleg magyar, német és bolgár (Páltyen) települések.
Izsák fiai, Gergely korábban a béllyei (Szlavónia) kincstári uradalom bérlője volt, ahol lótenyésztéssel foglalkozott. Majd, ahogy a tulajdonában került apja földbirtoka, az Ó-Bega vidékére költözik. A Kiss család 176O. október 7-én nyerte el a címeres nemeslevelet Mária Terézia királynőtől. A kiérdemelt nemesi levelet Csanád vármegyében hirdették ki. Mivel korábban már hasznos szolgálatott tett a kincstárnak az idős Kiss Izsák.

 

Kiss Gergelynek és feleségének Issekutz Maria Annának első fiuk Kiss Ágoston (1768-1803) nőül veszi Bogdánovics Annát, ebből a házasságból születik Kiss Ernő, aradi vértanú 1799. Június 13-án. A birtok megvásárlásával, a család tagjai 1807. július 10-én az Eleméri előnevet vették fel.
Ágoston unokája Pejacsevich Zsigmond 1796-ban betelepíti Torontáltordát vagyis a mai Tordát. Az első templomot 1803-ban építi fel gróf Pejacsevich, és még az év május 16-án fel is szentelték Nepomuki Szent János vértanú tiszteletére.
Pejacsevich János, verőcei gróf nemességét 1807.március 16-án hírdették ki Lipót vármegyében, akinek az ősei már a XVIII.sz. elején bárói címet nyertek, majd a Bács vármegye jegyzőkönyvében címeztetik.
1712-1719 közötti években a bácsi vármegye alispánja is volt.

A tordai templomon azóta, többször is kisebb-nagyobb munkálatokat végeztek. Többek között a templom bővítésére is sor került.
Torda egyre inkább öregszik, a Kösztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint 2011-ben a falunak 1462 lakosa volt.
A 2022-es népszámlálási adatok szerint a település lakosainak a száma 1046-ra csökkent.

Kép és szöveg Precz István