A HELYI TANÁCS KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

Aszfaltozási munkálatok, betonjárda-javítás Muzslyán
Muzslya helyi közösség tanácsának kezdeményezésére útfelújítási munkálatok folytak a Hunyadi János, az Arany János és a Magyar Kommün utcák egyes szakaszain. Ezen kívül – a városi közvállalatok, a VMSZ helyi szervezete és néhány segítőkész polgárnak köszönhetően – megjavították a temetőben levő betonjárdát és új padokat szereltettek a helyi közösség épülete előtt elhelyezkedő parkban.
B. TIVADAR