A reformáció 500 éves jubileuma jegyében

Békés-Bánáti Református Egyházmegye utódegyházmegyéinek V. Találkozója
Nagybecskereken tartotték meg a múlt szombaton a Történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye utódegyházainak találkozóját.
Ezt a Találkozót többek között a reformáció emlékéve, az 500 éves jubileum jegyében rendezték. Öt egyházmegye vett részt ezen a rendezvényen: Arad és Temesvár Romániából, Békés és Csongrád Magyarországról és a házigazdák a Bánáti Református Egyházmegye Szerbiából. A Találkozón ezen egyházmegyékből körül-belül 700 résztvevő volt Nagybecskerek vendége.
Az egész napos rendezvény áhítattal kezdődött a helybeli Kultúrközpontban, ahol Kiss Nándor bánáti esperes köszöntötte a megjelenteket. Kezdő áhítatot Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke mondott, melyet követően a résztvevő öt Egyházmegye bemutatkozása következett. A délelőtti rendezvényeket az aradáci evangélikus énekkar zárta.
A délután folyamán a nagybecskereki református templomban emléktáblát avattak az első helybeli református lelkész Nyereghgyártó János emlékére, aki már 1551-ben református lelkészként tevékenykedett városunkban. A találkozó keretében történelmi előadást tartott Hegyi Ádám. A találkozón fellépet Hevesi Tibor operaénekes és egy előadás is elhangzott Antalffy Zsíros Dezső nagybecskereki születésű református zeneszerző életéről.
A nagybecskereki református templomban a találkozó alkalmából egy kiállítást is megnyitottak, amely az egyházmegye történetét mutatja be, valamint kiállítása került a Nagybecskereki Református Egyházközség birtokában levő 1565-ös Theodore Bezae Biblia is.