Október 6-án a szabadságharc hőseire emlékeztünk

Az idén is Eleméren emlékezett a vajdasági magyarság

Az eleméri Szent Ágoston templomban megemlékező gyászmisével kezdődött a vajdasági magyarság központi megemlékezése nemzeti gyásznapunk alkalmából. A gyászmisét msgr. Dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök celebrálta. A református keresztyén egyház nevében Kiss Nándor bánáti esperes szólt az egybegyűltekhez. A gyászmisét követően Kamrás Annamária Faludy György. Október 6. című versét szavalta el.
Magyarország kormánya nevében Dezső János a belgrádi Collegium Hungaricum igazgatója tartott megemlékező beszédet.
Dezső János beszédében kiemelte, hogy Elemér a magyar büszkeség és gyász megszentelt helye.
A Magyar Nemzeti Tanács nevében mgr. Hajnal Jenő elnök szólt az eleméren egybegyűltekhez.
A nemzeti tanács elnöke megemlékező beszédében hangsúlyozta, hogy magyarok csak addig vagyunk, amíg magyarul beszélünk és gondolkozunk.
A megemlékező beszédeket követően Kiss Ernő tavaly felállított mellszobrának, valamint sírhelyének a megkoszorú­zásá­val ért végett a megemlékezés.

foto druga uz tekst 1