A RÉMUSZ Hagyományápoló Egyesület Szervezésében

Szent Iván napján Muzslyán
Muzslyán A RÉMUSZ Hagyományápoló Egyesült Szervezésében, a hagyományok ápolása céljából ünnepelték meg Szent Iván a nyári napforduló napját, amikor a keresztény világban Keresztelő Szent Jánosra emlékeznek. Jézus keresztelőjének az emléknapjára felejthetetlen szép ünnepnapot szerveztek. Tíz bográcsban főt a körömpörkölt. Az ünnepség résztvevői között voltak a helybeli nyugdíjas egyesület, a VMSZ, valamint a Nő szervezet és a helybeli Tűzoltó egyesület tagjai. A helybelieken kívül vendégek érkeztek Titelről is. E napot Virágos Szent János , valamint a Búzavágó Szent János napjaként is ünnepeljük. Őseink úgy tartották, hogy Szent Péter és Pál napja, az aratás jelképes kezdette, ha e napon nem kezdték el az aratást , akkor Sarlós Boldogasszony napja és a Búzavágó Szent János napjára meg kellett kezdeni a kenyérgabona vágását. Szent Iván napja különben is a nyári napforduló napja, melyet már a kereszténység előtti időkben is megünnepeltek.
A keresztény világban a nyári napfordulóra tűz gyújtanak. A meggyújtott Szent Iváni tűz egyben a napforduló fény jelképe is. A tűzgyújtást külön Szent Iváni énekek éneklésével ünneplik és e tűznek számos hiedelmek is fűződnek. Korábban úgy tartották, hogy e tűz megvédi az embert számos betegségtől különösen a pestistől, a természetet pedig a jégveréstől. Az ünnep estéjén a mezőn termet virágokból meg külön virágkoszorút készítenek, ezt pedig a házra szokták akasztani – a tűzvész ellen. A tűzugrás alkalmával a tűzbe dobott gyümölcsnek mint az almának, szilvának is fontos szerepe van.
Miért Iván, ha János?
A délszláv nyelvben az Iván és a Jován is megfelel a Virágos Szent János névhez. Igy a keresztény egyház Keresztelő Szent Jánost tette a napfordúló védőszentjévé.
Az ünnepségen részt vett és a Szent Iván-i Keresztelő Szent János napi rendezvényt és a meggyújtott tűzet ez alkalommal P. Elias Ohoilwarin SVD atya áldotta meg.
Kép és szöveg – Précz István

foto druga uz tekst 1