AKO SI BIELOBATČANIA ZACHOVÁVAJU IDENTITU A KULTÚRU V SÚČASNEJ DOBE JE OZAJSTNÁ RARITA

Bez rozdielov a predsudkov

AKO SI BIELOBATČANIA ZACHOVÁVAJU IDENTITU A KULTÚRU V SÚČASNEJ DOBE JE OZAJSTNÁ RARITA
Nie je ľahko hoci čo oslavovať v takejto ekonomickej atmosfére. Zvlášť dátumy a údaje z minulosti, keď sa mnohé možno dajú prehodnotiť a píšu sa nové dejiny. Predsa, my si veľmi rada oslavujeme všetky dátumy viazané za našu osadu a naše dejiny. Bez rozdielu a bez predsudkov
Červený meteo alarm na demografickej mape Srbska oddávna je zapnutý. Podľa ocenenia Závodu pre štatistiku, ročne zmizne jedno mesto veľkosti Kikinde v Srbsku a je to ozajstná demografická erózia. V rurálnych prostrediach je to výraznejšie ako v mestách. Počet obyvateľov je výrazne zmenšený.

AKO ZABRÁNIŤ POKRAČOVANIU KLESANIA POČTU OBYVATEĽOV?
Jedna z možností sú stimulačníé opatrenia. Druhá možnosť je spojené úsilie celej sociálnej štruktúry v osade, a Biele Blato má veľký potenciál v tomto ohľade.
– Biele Blato je známe po tejto sociálnej kohézie. V takom spoločenstve aké je bieloblatské, nie sú žiadne rozdiely. Spolupracujú všetky menšiny, či etnické alebo politické, a spolupracujú v jednom cieli: aby svoje spoločenstvo zlepšili. Je to veľmi dôležitá podmienka pre prežitie. V Bielom Blate sa aj vlasť aj obyvatelia, od tých najmladších po tých najstarších, snažia, aby ich osada bola dobrá na život. A nielen na život, tiež i na návštevu, rozvoj turizmu, ktorý je v tejto osade už teraz veľmi rozvitý – povedal pre týždenník Zreňanin riaditeľ na Základnej škole Bratstva jednoty Milan Nedeľkov.
A tak ako povedal, v Bielom Blate je každe ročné obdobie veľmi bohaté kultúrnymi manifestáciami.

NIE JE ĽAHKO OSLAVOVAŤ
– Nie je ľahko hoci čo oslavovať v takejto ekonomickej atmosfére. Zvlášť dátumy a údaje z minulosti, keď sa mnohé možno dajú prehodnotiť a píšu sa nové dejiny. Predsa, my si veľmi rada oslavujeme všetky dátumy viazané za našu osadu a naše dejiny. Bez rozdielu a bez predsudkov – vysvetlil Nedeľkov.
Posledný víkend v septembri bol v znamení dedinských osláv.
V piatok 27. septembra boli položené venčoky na pamiatku borcom, ktorý dali svoje životy pre ochranu svojho domova počas Druhej svetovej vojny a slávnostným zasadnutím Rady Miestneho spoločenstva Bielo Blato.


V sobotu sa odohralo viacero dielní: Budilnica, ktorú organizoval Dobrovoľný hasičský spolok, Šicara, ktorú organizovalo miestne lovecké združenie Jeleň, potom výstava ručných prác Klubu žien a Bieloblatský ovčí paprikáš, ktorý mal degustačno-predajný charakter. Organizovalo ho Združenie amatérov kuchárov.
Okrem toho, boli zorganizované aj rôzne športové programy.
Nedeľa bola, predsa, hlavný deň. Tradične celé rodiny toho dňa výchádzajú na prechádzku hlavnou ulicou, tou dobre známou štráftou, stromoradím, kde sú v nedeľu postavené štandy, na ktorých si Bieloblatčania mohli kúpiť takmer všetko – od hračiek po koláče.
V nedeľu sa uskutočnila aj Bieloblatská rybacia polievka, súťaž o najlepšie pripravenú rybaciu polievku. Toho roku hosťom manifestácia bol herec Jovica Jašin.

SLADKÝ ZAČIATOK JESENI
Začiatkom októbra, presnejšie v pondelok 27 októbra, Klub žien Bieleho Blata organizovalo manifestáciu Sladký deň. Cieľom tejto manifestácie je zachovať recepty našich predkov, a podľa ocenenia štvorčlenej komisie, najlepší koláč urobila Smiljana Marković z Kikinde. Tento koláč, podľa rečí komisie, bol veľmi chutný, tmavo hnedej farby a veľmi osviežujúcej chuti.
Druhé miesto obsadila Ilonka Vršková z Bieleho Blata. Tretie miesto obsadila Anka Lozavnov z Titela.
Keď ide o vizuálny výhľad stánku, prvú cenu dostali ženy Združenia žien Vredne ruke z Botoša. Cenu pre najkrajšie ručné práce získala Eržebet Gera z Mužle.
Podľa rečí Milana Nedeľkova, člena Organizačného výboru manifestácie, v konkurencii pre najlepší koláč bolo 17 jednotlivcov, a v ostatných kategóriách počet prihlásených bol väčší.
Po oficiálnej časti programu bola usporiadaná veselica v Dome kultúry, kde sa združenia žien pekne pobavili.

Stranu pripravila Suzana Kokavská / Foto: Milan Nedeľkov