Aleksandar Marton a VSZL tartományi képviselője nyilatkozott lapunknak

Az előttünk álló év a választások jegyében fog zajlani
Aleksandar Marton a Vajdasági Szociáldemokrata Liga tartományi képviselője a tartományi és önkormányzati hatalom tevékenységét értékelte.
A VSZL egyik leghangosabb ellenzője az új földtörvény elfogadásának. Ennek megakadályozására aláírás gyűjtési akciót is szervez. Mi a gond a törvénnyel?
Véleményünk szerint ez a törvény javaslat annyira rossz, hogy még módosításokkal sem lehet elfogadhatóvá tenni, hanem azt szeretnénk elérni, hogy a beterjesztő teljesen vonja vissza a javaslatot és egy teljesen új törvényt kellene kidolgoznia. Ezen okból kezdtünk aláírásokat gyűjteni, célunk a 100.000 aláírás összegyűjtése, ami lehetővé tenné népszavazás kiírását ebben a kérdésben. Véleményünk szerint megengedhetetlen, az amit a törvénytervezett előlát, hogy 2017. szeptember 1-től külföldiek szabadon vásárolhatnak termőföldet Szerbiában. Ezt szeretnénk megakadályozni. Nem értünk egyet azokkal az érvekkel, amelyek azt állítják, hogy Szerbiát a Stabilizációs és társulási megállapodás kötelezi erre, mivel ezen megállapodás csak a liberalizációt látja elő. Például egyes ma már EU tagok is külön feltételeket szabtak a termőföld külföldi tulajdonba jutására. Aki termőföldet szeretne vásárolni ezen országokba annak legalább tíz évig az adott országban kell élnie és legalább öt évig mezőgazdasággal kell foglalkoznia. Szerbiának a mezőgazdaság kulcsfontosságú gazdasági tényező és ezért nagyon körültekintően kell kezelni az ehhez kapcsolódó kérdéseket. Több politikai párt is támogat ezen álláspontunkban, de én nagyon szeretném, a VMSZ-es barátaink is még erőteljesebben támogatnának bennünket ezen kérdésben, tekintettel, hogy e pártnak a kormányban mezőgazdasági államtitkári tisztsége van.

Jövőre tartományi és önkormányzati választások elé nézzünk. Ön tartományi képviselő miként értékeli a vajdasági hatalom tevékenységének eredményeit?

Személyesen a megbízatásom elején sokkal több kezdeményezést vártam a tartományi képviselőház részéről. Szerettem volna, hogy ha a vajdasági parlament sokkal több a tartományt negatívul érintő törvényre tett volna módosítási javaslatot a Szerb Képviselőház felé. Meglátásom szerint, Nenad Čanak és Bojan Kostreš elnöksége alatt a képviselőház sokkal kezdeményezőbb volt. Ez nem Pásztor elnök úr tevékenységének kizárólagos kritikáját jelenti, mivel tisztábban vagyok, azzal, hogy bizonyos kötelezettségei vannak a köztársasági koalíciós partnereivel szemben. Mi továbbra is az Oroszországgal megkötött energetikai megállapodás felülvizsgálatát szeretnénk elérni, és remélem, hogy még megbízatásunk lejárta előtt a képviselőháznak sikerül egy ilyen indítványt elfogadnia. Ebben várjuk koalíciós partnereink támogatását is.

Önök tartományi szinten a hatalmi koalíció részei, önkormányzati szinten ellenzékben vannak. Miként látja a helyi hatalom tevékenységét a mögöttünk álló majd négyéves időszakban?

A legnagyobb gondot szerintem a vízió hiánya jelentette az elmúlt időszakban. Azon területek, amelyeket a VSZL irányított az előző időszakban igen sikeresek voltak. Gondolok itt elsősorban a távfűtő hálózat felújítására. Sajnos ezen hatalom egy métert sem épített a várost elkerülő útból. Az utolsó 2,6 km szakaszt, még a mi megbízatásunk alatt épült ki. Végül arra is rá szeretnék mutatni, hogy a képviselő-tanács is sokkal kezdeményezőbb és sikeresebb munkát folytatott abban az időszakban, mikor én voltam az elnöke. Mára egy szavazógépezetté minősítette le magát.