Aleksandar Marton a VSZL tartományi képviselője

A kisebbségi jogok tiszteletben tartása

Aleksandar Marton Vajdasági Szociáldemokrata Liga tartományi képviselője a kisebbségi jogok fontosságáról és pártjuk programjában szereplő kiemelt helyéről nyilatkozott lapunknak.

A VSZL programjában kiemelkedő helyet foglal el a kisebbségi és emberi jogi kérdések, amelyekkel programunk első fejezete is foglalkozik. Utána néztem, hogy mi a helyzet a többi politikai pártoknál e kérdés tekintetében, és megállapíthatom, hogy a kisebbségi pártok kivételével, más pártoknál ezen kérdések nem szerepelnek ilyen kiemelkedő helyen. Véleményem szerint más politikai pártok nem foglalkoznak kellőképpen a kisebbségi kérdésekkel, tulajdonképen egy olyan kérdésként kezelik, amelyről a mai nap illik beszélni és ez ezen a szinten is marad. És tapasztalataim szerint igen felületesen kezelik ezt a problematikát. A VSZL arra törekszik, hogy ezen jogok ne csak a papíron létezzenek, hanem a gyakorlatban is megvalósuljanak. Különös figyelmet fordítunk az anyanyelven való oktatáshoz, hivatalos nyelvhasználathoz, és tájékoztatáshoz való joghoz. A kisebbségek művelődési életét is kiemelt fontossággal kezeljük.

Városunk területén is nehézségeket tapasztalunk ezen kérdésekben, különösen az anyanyelvi oktatás és a hivatalos nyelvhasználat területén. A hivatalos nyelvhasználathoz való jog a legnagyobb mértékben a többnyelvű táblák kihelyezésével megáll és olyan esett, hogy a nemzeti kisebbségek tagjai hivatalos helyen használhatják anyanyelvüket, igen ritkán fordul elő. Az anyanyelven való anyakönyveztetés sorén is a nemzeti közösségekhez tartozó polgárok sűrűn nehézségekbe ütköznek.

A mi célkitűzésünk, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén bárki akadályok nélkül anyanyelvén intézhessen bármilyen hivatalos ügyet, mint ahogy azt a többségi nemzethez tartozó polgár megteheti, és azon leszünk, hogy a társadalomban tudatosítsuk, hogy a nemzeti kisebbségek nem a szükséges rosszat jelentik, hanem egyenrangú polgárai ennek az országnak- szólt a VSZL kisebbség politikájáról Aleksandar Marton.