ARADÁČSKE GOVLIČKY V DULOVCIACH

Lietajúce bociany a Aradáč – jasná kombinácia. Bociany v Aradáči rady lietajú. Inak nie je ani s aradáčskymi Govličkami, ibaže tieto radi „lietajú“ po javiskách ľahkým tanečným krokom…

A tak, mladšia skupina Detskéhp folklórneho súboru Govličky Kultúrneho centra Aradáč v dňoch od 3. do 5. júla 2015 zaletela do vlasti svojich predkov, do okresu Komárno, do obci Dulovce. Ako absolútny víťazi minuloročného 21. DFF Zlatá Brána v Kysáči dostali príležitosť prezentovať Srbsko na 19. Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach. Tým pádom, Aradáčania odcestovali do Duloviec už po tretí raz.

V tento prvý júlový víkend v dulovskom amfiteátri bolo rušno. Ihneď v piatok, po príchode účastníkov, bol zrealizovaný večerný program detských a mládežníckych folklórnych súborov pod názvom Málo nás, málo nás… Programom Vandrovníckym chodníčkom sa v ten istý večer domácemu obecentstvu predstavil aj FS Vtáčnik z Prievidze. Po oficiálnom programe všetci prítomní sa zabávali na voľnej tanečnej zábave, na ktorej do tanca hral už spomenutý FS Vtáčnik.

Sobota bola ústredným festivalovým dňom. Pani režisérka a dramaturgička Elička Hrbíková všetko úspešne držala „pod palcom“. A tak, priestorové a zvukové skúšky boli samozrejmnosťou. Hostia, zástupcovia a vedúci DFS sa stretli na spoločnej recepcii v priestoroch ZŠ Dulovce. Srdečne ich prijal a uhostil starosta obce Dulovce, pán Štefan Caletka. Podvečerné hodiny dňa sobotného patrili krojovanému sprievodu obcou. Mnohopočetní občania Duloviec svojou prítomnosťou na svojom priedomí potleskom, či mávnutím rúk pozdravili vyfintených mladých, nádejných tanečníkov. Na skonku dňa v amfiteátri festival vyvrcholil. …Poďte deti medzi nás! bol názov galakoncertu detských a mládežníckych folklórnych súborov. Detské spevy, úsmevy, ničím nenahraditeľná zdravá detská energia a silné potlesky obecenstva vytvorili rozprávkovú atmosféru v srdci Dulovciach. Festival svojim vystúpením uzavrel Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice.

Nedeľu účastníci festivalu strávili v Hurbanove, kde boli aj ubytovaní. Najsilnejší dojem z tohto dňa na všetkých nechala prehliadka Slovenskej ústrednej hviezdárni v Hurbanove. Nuž, detskí folklóristi by okrem hviezdárni určite pochválili aj vynikajúcu miestnu zmrzlinu a citronádu, ktorými sa občerstvili po skoro dvojhodinovej obchádzky hviezdárne.

Okrem DFS Govličky KC Aradáč (Srbsko) zo zahraničia na festival boli pricestovali aj naši susedia: DFS SKUS „Fraňo Strapáč“ z Markovca, Chorvátsko, ako aj jeden DFS z Rumunska. Súbory zo Slovenska, na rozdiel od ich krajanov zo zahraničia, cestovali omnoho kratšie do Duloviec a hrdo ukázali ako vedia tancovať: DFS Hájenka z Bratislavy, DFS Krpčiarik z Dunajskej Stredy, DFS Maguráčik z Kežmarku, DFS Malý Vtáčnik a FS Vtáčnik z Prievidze, DFS Rosnička z Hurbanova, DFS Tekovanček zo Starého Tekova a domáci DFS Lúčik z Duloviec.

Aradáčske Govličky sa v piatok predstavili minuloročnou víťaznou choreografiou, zvykom Smrtnuvania detskej choreografky Maríny Malovej. V sobotu predviedli zvyk Z múčnyho vreca istej autorky. Hlavnou témou je rozprávka o hladnom dedkovi, ktorému ide na chuť „réjteša“ (štrúdľa), tradičné jedlo z kysnutého cesta, ktoré sa v Aradáči záväzne chystá v sobotu, a starká nemá múku aby mu ho prichystala. Prevažne detský orchester hral pod taktovkou harmonikára Jana Zvaru – Mócu.

Hlavní organizátori 19. ročníka JDMFS Dulovce boli Obecný úrad Dulovce a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý bol garantom tohto podujatia a finančnou podporou. Spoluorganizátormi boli Regionálne osvetové stredisko Komárno a Základná škola Dulovce, ktorá poskytla účastníkom svoje priestory.

Organizátori, ako aj roky doteraz, sa neúnavne, ochotne, srdečne a láskavo starali o všetkých účastníkov tohto jedinečného detského folklórneho festivalu na Slovensku. Za to všetko im patrí srdečná vďaka a úprimný obdiv!

… So spomienkami na príjemné chvíle strávané s našimi ratolesťami na tomto festivale a pri jedinečnom „speve“ aradáčskych bocianov tieto riadky napísal

I. G. Litavský – Ivek.

foto: archív Maríny Malovej