Általános választások 2020

Оtt kell lennünk a döntéshozatalnál

A VMSZ Nagybecskereken is bizakodva készül a június 21-ei háromszintű választásra. Március elején itt is sikerült rövid idő alatt összegyűjtenünk a szükséges számú támogató aláírást az egyharmados jelöltlista állításához, így az önkormányzati szavazócédulán a 3-as szám alatt szerepelünk. Ezúton is köszönjük a támogatást és arra kérjük a polgárokat, hogy június 21-én járuljanak az úrnák elé és háromszor szavazzanak a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István nevével fémjelzett listákra. A köztársasági és a tartományi szavazócédulán a 4-es szám alatt szerepelünk. A Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen magyar párt ezen a választáson és a mi listánk az egyetlen magyar lista, így egyértelmű a választás! Ahhoz, hogy tovább tudjuk folytatni a mukánkat és minden vajdasági magyarnak, magyar egyesületnek, civil szervezetnek, intézménynek segíteni tudjunk, ott kell lennünk a döntéshozatalnál. A Vajdasági Magyar Szövetség célja, hogy Nagybecskereken megtartsa az eddigi érdekérvényesítő erejét, de összefogással, közös erővel akár meg is erősíthetjük azt.
Az elmúlt négy évben a VMSZ Nagybecskereken különböző területeken tevékenykedett. Az össz fejlesztési forrás, amit a VMSZ hozott városunkba és a környező magyarlakta településekre 1,36 millió dinárt tesz ki. Ebből 560 millió dinár értékűek a Prosperitati Alapítvány által kiosztott támogatások, amelyek 350 különböző pályázaton keresztül lettek odaítélve, falusi házak vásárlására, eszközbeszerzésére, startup programok támogatására és mezőgazdasági fejlesztésekre.
Nagyon fontosnak tartjuk az anyanyelvű oktatást. Intézkedtünk a kislétszámú tagozatok megtartása érdekében, így 5 tanulóval is sikerült magyar tagozatokat megnyitni és fönntartani, úgy a muzslyai Szervó Mihály, mint a becskereki Sonja Marinković Általános Iskolában, több alkalommal. A tanulók igényeinek megfelelően magyar középiskolai tagozatokat tudtunk nyitni a Nagybecskereki Gimnáziumban és a különbőző szakközépiskolákban. Ezeket a középiskolákat anyagilag is támogattuk, tantermeket szereltünk fel. Számítógépeket, okos táblákat és más felszerelést biztosítottunk. Oktatási és nevelési támogatásban részesült több, mint 2400 diák és több, mint 50 ösztöndíjas. Tornaterem épült Szentmihályon, nyílászárókat cseréltünk és tetőszerkezeteket javítattunk az iskoláinkon. A legnagyobb, Magyarország Kormánya és a Magyar Nemzetu Tanács által támogatott projektum a Zárda épületének a felújítása, amely a középiskolás lányoknak ad otthont. Ez a befektetés 393 millió dinárt tesz ki.


Fontosnak tartjuk a civil szervezeteink, művelődési egyesületeink és az egyház munkájának támogatását. Erre a célra az elmúlt időszakban 97 millió dinárt sikerült biztosítani.
Nem elenyésző az önkormányzati támogatások összege sem, hiszen az elmúlt 4 évben 64 millió dináros beruházást tudtuk megvalósítani, amely elsősorban útburkolatok, réti útak, közvilágítás javítására lett fordítva, valamint a civil szervezeteink támogatására. Nekünk a nagybecskereki magyar közösség mellett, nagyon fontos a magyarlakta falvak támogatása is.
A nagybecskereki önkormányzati választáson egyharmados listával indulunk. A listán olyan közösségileg elkötelezett személyek szerepelnek, akik már bizonyítottak, tapasztalt, talpraesett személyek. Arányosan képviselik a várost és a falvakat is, vannak köztük fiatalok, képzettek, értelmiségiek, valamint civil szervezetek képviselői, magánvállalkozók, termelők. Ez egy erős lista, amelyen minden jelölt elkötelezett abban, hogy megtesz minden tőle telhetőt az itt élő magyar közösség boldogulásáért.
Céljaink között szerepel a magyar művelődési egyesületek, az anyanyelvű oktatás és tájékoztatás, a civil szervezetek megmaradása és folytonos támogatása. Nagybecskereken fontos a Sonja Marinković Általános Iskola tornatermének a felépítése. Muzslyán támogatjuk a volt mozi épületének közösségi házzá való átalakítását, a közterületek fejlesztését, a központ szépítését, a Szervó Mihály utcában elhelyezkedő iskolaépület tornatermének a felépítését. Szentmihályon síkra szállunk a falugazdász szolgálat beindításáért, a művelődési ház tetőszerkezetének a cseréjéért, de ugyanúgy a közterületek szépítéséért is. Erzsébetlakon fontosnak tartjuk a szennyvízlevezető csatornahálózat kiépítését. A park és a kultúrotthon konyhájának felújítását szorgalmazzuk, de ugyanígy a szabadtéri színpad felépítése is fontos a számunkra. Lukácsfalván rendkívül fontosnak tartjuk az aszfaltburkolatok felújítását és a közterületek szépítését.
A fenti célok megvalósítása érdekében nagyon fontos a VMSZ sikere az elkövetkező választásokon, mindhárom színten. Ne feledjék, mi vagyunk az egyetlen magyar lista, ezért erősítsük a magyar közzöségünket és június 21-én mindannyian menjünk el szavazni és támogassuk a VMSZ-t.
Sztojkó József, a VMSZ nagybecskereki városi szervezetének elnöke