Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk

Magyarittabén ünnepel a bánáti magyarság

Nemzeti ünnepünk március 15. Az idén is a szabadságharc hőseire emlékezünk, de immár második éve, hogy egy kicsit rendhagyó módon. Szerbiában tavaly március 15-én hirdették ki a koronavírus-járvány lekűzdése miatt a rendkívüli állapotot. A járvány rányomta a bélyegét az egész tavalyi évre, de sajnos az idén is a koronavírus-járvánnyal együtt kell ünnepelnünk.
Ezen a napon az 1848/49-es magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15. jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Először 1927-ben nyilvánították hivatalosan nemzeti ünneppé.
A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra is. 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak.
Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti Dalt. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották.
Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek először nemzeti színű szalagot.
A bánáti magyarság az idén is a hagyományokhoz híven megemlékezik a márciusi ifjakról. A központi megemlékezésre 2021. március 15-én kerül sor Magyarittabén. Az ünnepség 10 órakor a helybeli református templomban Istentisztelettel veszi kezdetét, majd ezt követően a Kossuth-szobor előtt ünnepi műsorral folytatódik, majd a szobor koszorúzásával zárul.
Muzslyán 2021. március 14-én tartanak ünnepi megemlékezést. Az ünnepség 17 órakor a helybeli Mária Szent Neve templomban szentmisével veszi kezdetét, majd a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület előtt álló Petőfi-szobornál folytatódik.
Lukácsfalván 2021. március 16-án 12.00 órakor kerül sor a Petőfi-dombormű koszorúzására.
Nagybecskereken 2021. március 16-én 15.00 órakor a katolikus temetőben lévő Szemere Pál emléktáblánál szerveznek megemlékezést.