AŽ 47 EKÍP ÚČINKOVALO NA 6. KLOBASIÁDE V BIELOM BLATE, OSADU NAVŠTÍVILO 10.000 ĽUDÍ

Žiadna mágia, ale skúsenosť

Manifestáciu navštívilo 10.000 ľudí. Taký stisk v tejto malej, ale specifickej osade, možno vidieť už na vchode, kde sú parkované autá, ktorými prišli návštevníci. Toho roku kolona bola až po Hotel Sibila.

Ako urobiť dobrú klobásu? V Banáte to vedia, a dokázali to ešte raz na 6. Klobasiáde v Bielom Blate, ktorá bola uskutočnená v sobotu 9. februára.
Víťazi toho roku boli zo Stajićeva. Druhé miesto obsadila ekipa z Banátskeho Topolovca, a tretie z Mužle.
– Neexistuje žiadna mágia ani tajmostvo, my robíme rokami klobási preto, že ich rád jeme a robíme. Vieme dobre, ako ich urobiť a to sme znovu ukázali tuná – povedal veduci ekipy zo Stajićeva, Rade Gligorović.
Klobásy známkovala a vyberala najlepšie komisia, ktorú činili Radovan Subin, člen Asociácie šéfov kuchárov Srbska a Rytierskeho radu Okrúhleho stôla kuchárov amatérov Vojvodiny, a Kalman Bočiš, skúsený a priznatý kuchár v celej Vojvodiny a Maďarsku.

Medzinárodná manifestácia
Podľa ich ohodnuteniu, v Bielom Blate sa na tejto manifestácie každoročne robia lepšie a lepšie klobásy. Kvalita klobás je výborná, rozdiel je malý. Predsa, okrem hodnotenia a známkovania, klobásarom pomohli aj tak, že sa s ními rozprávali a radili ich ako sa dajú urobiť aj chutnejšie klobásy.
Závodilo se 47 ekíp, presnejšie 300 klobásarov, a to nielen z Banáta, Báčke a Sriemu. Jedna ekipa prišla aj zo susedného Rumúnska.
Práve tomu sa tešia aj organizátory. Pravda, potvrdzuje Miroslav Markuš, rychtár Bieleho Blata, keď je manifestácia väčšia, väčšia je robota organizovať ju, ale veľmi sú rád, že čoraz viac ľudí chodí navštívíť osadu a výsledky toho sú už viditeľné.
Okrem klobasiády, Biele Blato je jedno z najmultietnickejších osád vo Vojvodine. Predstavuje obraz tolerancie a spolužitia Slovákov, Srbov, Nemcov, Bulharov, Maďarov, Chorvátov, Rumúnov, Macedóncov a iných narodností na jednom mieste. Teda, predstavuje Európu na malom priestore.

Uvítanie s úsmevom
Medzi prvými, ktorí sa dostali do osady roho dňa boli členovia Združenia horolezcov Zreňanin, ktoré prišli pešo.
Tí, ktorí sa do Bieleho Blata dostali včas ráno, boli uvítaní s úsmevom, klobásou a sviňským paprikášom a kýslou kapustou. Tú úloju na starosti mali žiaci Základnej školy Bratstvo jednota s riaditeľom Milanom Nedeljkovom a členovia Červeného kríža na čele s inštruktorom Borisom Vojnovom.
Okrem ponuky chutných jedál, manifestácia bola bohatá i hudbou a piesňami, ktoré spievali aj členovia KUD-ov aj návštevníci.

 

  • ORGANIZÁTORI
    Doterajším organizátorom, Združeniu kuchárov amatérov a opatrovateľov obyčajov a životného prostredia, toho roku sa pridali aj Mesto Zreňanin, Turistická organizácia Zreňanin, Kultúrne centrum Zreňanin a IP Media v rámci Karavánu Banátska rozprávka.

 

  • ZNÁMKOVALI AJ PÁLENO
    Okrem festivalu klobás, v Bielom Blate bola uskutočnená aj degustácia a hodnotenie pálena. V ponuke bolo 10 vzorkov, a na čele komisie bola Alisa Kockar. Členovia boli Janko Jánošík, Jožef Paňari a Alelsandar Bugar. Pomáhal im aj Darko Sládeček.

Suzana Kokavská