Az elhunyt szeretteinkre emlékezünk

Vallási ünnepek

A jövő hét első napjaiban elhunyt szeretteinkre emlékezünk. A temetők látogatottsága igen megnő ebben az időszakban, ugyanis mindszentek és halottak napjakor virágokkal és meggyújtott mécseseinkkel áldozunk elhunyt szeretteink emléke előtt.
A katolikus közösség ünnepei
Mindszentek napja
Ezt az ünnepet a katolikus egyház november 1-jén ünnepli, a valaha élt igaz emberek emlékére. A halottak napját előzi meg. A mindenszentekhez és a halottak napjához kötődő szokásokat nem csak a hithű keresztények gyakorolják.
A mindszentek napjának a gyökereit a kelta Samhain újév ünnepében kereshetjük, melyet november 1-jén ünnepeltek. A hiedelem szerint ezen az éjszakán, úgy hitték, hogy az elmúlt évben meghaltak lelkei összezavarhatják az élők életét, mivel a lelkek ezen az éjjelen vándorolnak a holtak birodalmába. Az emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlásukat.
Halottak napja
Az ókori rómaiak őseiket és hőseiket istenként és félistenként tisztelték. A holtak tiszteletének szánt, róluk megemlékező ünnep már az ókori Rómában is létezett feralia néven. Február 22-én minden római család megülte a caristiát, a kölcsönös szeretet ünnepét, s egymást megajándékozva, vidámsággal oldották föl a feralia komorságát. A holtakról való megemlékezés az ókereszténység kora óta, a 3. századtól, minden liturgiában megtalálható volt a Szentmisében.
Az egyházban először 998-ban ünnepelték önálló ünnepként a Halottak napját. Szent Odiló clunyi bencés apát kezdeményezése volt,
A protestáns egyházak is ünnepelnek
A reformáció emléknapját a protestáns közösségek október 31-én ünneplik. Ezen a napon tűzte ki Luther Márton szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes a wittenbergi vártemplom ajtajára kilencvenöt pontból álló téziseit, melyek az egyház megreformálására vonatkoztak. Ezen a napon emlékeznek meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról.